15.4.2012. Važnost čitanja

Knjiga, kao i čovjek, ima svoju sudbinu i svoju povijest. Za nju se kaže da je memorija čovječanstva  i  pojedinih  naroda, memorija  osjećaja, misli, tendencija,  svjetonazora. Knjiga povezuje čitatelja  i pisca, a osim estetskog užitka, ona  je  i neprocjenjivi  izvor znanja -  ona proširuje  naše  horizonte,  obogaćuje  naš emocionalni  svijet,  utječe  na  naše  stavove  i  na naš pogled na život.

Čitanje i pisanje su još uvijek najčšći oblik prijenosa informacija. Čitanje je preduvjet svakog učenja te ima odgojno i obrazovno značenje. S jedne strane nudi informacije koje su u tom  trenutku  potrebne,  a  s  druge  strane  potiče  na  istraživanje  novog  i  nepoznatog. Čitanje mladog  čovjeka  priprema  za  život  -  ono  nam  pomaže  da  se  razvijemo  u  slobodnu, samosvjesnu ličnost.

Pravo na  čitanje  jedno  je  od  osnovnih  ljudskih  prava  i  temelj  je  ostvarivanja intelektualnih sloboda - slobode izražavanja i slobodnog pristupa informacijama. Pismenost  i  sposobnost  čitanja  i  razumijevanje  punog  značenja  obavijesti  i  na  tome zasnovanog mišljenja, ključni je čimbenik u aktivnom sudjelovanju pojedinca u društvu. Bez sposobnosti vještog pisanja  i čitanja danas nije više moguće biti aktivno uključen u život  te nije moguće  samostalno  odlučivanje  o  pitanjima  od  osobnog  ili  društvenog  interesa. Osoba koja nije savladala dobro čitanje, društveno je isključena i kulturno i ekonomski deprivirana.

Čitanje pripada u najsloženije procese učenja, a nužno je u doslovnom smislu riječi - ono  je  temelj  za  većinu  školskih  područja  učenja,  ali  i  za  svaki  oblik  samostalnog  učenja tijekom cijelog života. Čitanje  čovjeka oplemenjuje i  čini ga kreativnijim. Ono što  čitamo odražava se na nas, na naš život i na našu svijest. Čitanje ima i spoznajnu i odgojnu ulogu, a u stvaranju interesa za knjigu i čitanje velika je uloga obiteljske sredine - pozitivan stav prema  čitanju usvojen u najranijoj dobi je zapravo pretpostavka za usvajanje čitateljskih  navika u odrasloj dobi. Čitanje  uz  pisanje  i  računanje  pripada  onim  tehnikama  kulture  čija  su  važnost i vrijednost općepriznate. Tko njima ne vlada društveno je i profesionalno  zakinut, a i ne može se uklopiti normalno u život. Tko  naprotiv  sigurno  vlada  sposobnošću  čitanja  i  vještinom  čitanja,  neprestano  ih razvija i u svako ih doba može upotrijebiti,  tome će se otvoriti čudesan, zanimljiv i poticajan svijet te pristup novim znanjima i bogatstvu informacija.

Čitati treba zbog umjetničkog užitka, zbog potrebe za znanjem, zbog radosti otkrivanja lijepe riječi i emocija koje će ta riječ probuditi u nama. Čitamo da bismo bili obrazovaniji i mislili svojom glavom.  Teško je ne čitatelju objasniti čitateljevu glad za knjigom, njemu je smiješna čitateljeva strast za  čitanjem. Ono što  čitatelja najviše veseli jest kada u knjizi otkrije  i pronađe potvrdu za vlastita razmišljanja, ali i za nova životna otkrića.