Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

U školi se učenici obrazuju u tri sektora: umjetnosti (grafički dizajner, industrijski dizajner, dizajner odjeće i novi program - glazbenik), grafičke tehnologije i audiovizualnog oblikovanja (medijski tehničar, web dizajner, grafičar pripreme, grafičar tiska, grafičar dorade), te tekstila i odjeće (šivač).

Škola nekad...

Škola je osnovana davne 1960./1961 godine kao Srednja tehničko tekstilna škola, a mi smo njena sljednica. Učenici su se tada obrazovali isključivo za zanimanja potrebna " tekstilnoj industriji i javnim službama" u tkalačkim, prelačkim i konfekcijskim zanimanjima u četverogodišnjem trajanju.
U skladu s promijenjenim uvjetima života i rada u Krapinsko-zagorskoj županiji škola je bila prisiljena mijenjati djelatnost obrazovanja, a time i sam naziv škole. 
Odlukom Županijskog poglavarstva Krapinsko-zagorske županije od 5. travnja 2006. škola nosi naziv Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok i pod tim nazivom djeluje i sada.
Godine 1996. pribavljamo prvu verifikaciju za zanimanje dizajner odjeće u području rada likovne umjetnosti i dizajna, a nakon toga usljedila su ostala zanimanja u sektoru umjetnosti: grafički dizajn, industrijski dizajn, a potom u području grafičke tehnologije i audiovizualnog oblikovanja - grafički tehničar, medijski tehničar te grafičar pripreme, tiska i dorade.

Škola danas...

pruža srednjoškolsko obrazovanje mladima u sektoru umjetnosti, grafičke tehnologije i audiovizualnog oblikovanja te u sektoru tekstila.  Ove školske godine školujemo približno 400 redovnih učenika u 16 razrednih odjela za zanimanja: medijski tehničar, web dizajner, grafički dizajner, industrijski dizajner, dizajner odjeće u četvrogodišnjem trajanju i grafičar pripreme, tiska i dorade u trogodišnjem trajanju te šivač odjeće u dvogodišnjem trajanju. Podizanje kvalitete obrazovanja naših učenika u redovnoj nastavi, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima trajni je zadatak stručnog kadra koji obuhvaća 44 profesora, stručnih učitelja i suradnika te 11 osoba u administrativno tehničkoj službi.

Škola ima verificirane programe za obrazovanje odraslih - prekvalifikacije, usavršavanja te programe osposobljavanja iz područja rada tekstila i odjeće, grafike te likovne umjetnosti i dizajna - koje povremeno obavlja samostalno ili u suradnji s Zavodom za zapošljavanjem.

Školske godine 2009./2010. uvodimo zanimanje Web dizajner, a krajem 2011. dobivamo dozvolu za rad glazbenik instrumentalist.  Time zaokružujemo naše nastojanje da se profiliramo kao jedinstvena umjetnička škola u Krapinsko- zagorskoj županiji koja nastoji objediniti različite vrste izričaja: od likovnog, glazbenog, modnog, filmskog, fotografskog, grafičkog, dizajnerskog te ići ukorak s napretkom informacijsko-komunikacijske tehnologije. Njegujemo tradicijske vrijednosti, ali istovremeno pratimo suvremena društvena i tehnološka kretanja razvijajući se u skladu s tim dostignućima. 

Djelatnost škole promoviramo sudjelovanjem na školskim, županijskim i državnim natjecanjima, izložbama, javnim nastupima, modnim revijama, medijskim istupima, te provođenjem i sudjelovanjem u različitim projektima.  Po prvi puta 1996. godine bili smo suosnivači i organizatori Susreta tekstilnih škola Hrvatske, a sudjelovale su sve tekstilne škole Republike Hrvatske. Iz tih je pak susreta izrasla ideja o organiziranju državnog natjecanja Dani odjeće čiji smo nositelji bili i 2002. godine. Naša škola bila je nositelj Državnog natjecanja iz Hrvatskog jezika, organizator Državne smotre projekata Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, a šk.god. 2009./2010. bili smo prvi put domaćini 11. državnog natjecanja - izložbi učenika srednjih škola koji se obrazuju u području likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna.

Naše učenice i učenici dobitnici su raznih nagrada na državnim smotrama te na državnim natjecanjima iz područja tekstila i odjeće, likovne umjetnosti i dizajna te grafičkih i audiovizualnih tehnologija. Istaknut ćemo samo najvažnije i najnovije podatke:
2008./2009. - na Danima odjeće 2009. u Zadru 2. mjesto u izradi odjevnog predmeta osvojila je učenica Ivana Zorinić ( posljednja generacija u zanimanju krojača), 2. mjesto osvojila je Josipa Ščapec u kategoriji modnih revija dizajnera tekstila i odjeće, a Ines Mazan osvojila je 3. mjesto u dizajnu odjeće 
2008./2009. na državnom natjecanju u području grafičke tehnologije i audiovizalne tehnologije u Zadru, u kategoriji multimedija, Monika Galic i Maja Sente osvojile su 3. mjesto 
2009./2010. na natječaju Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske na temu Ljudska prava-prošlost, sadašnjost, budućnost Marija Plečko osvaja 1. nagradu za najbolji likovni rad
2009./2010. sudjelujemo na Državnoj smotri projekata Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo s projektom I mi smo posebni
2009./2010. - na 11. državnom natjecanju - izložbi učenika srednjih škola koji se obrazuju u području likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna, održanom u Zaboku - Nikolina Lončar osvojila je 3. mjesto u generaciji drugih razreda u kategoriji natjecanje - izložba "Kaleidoskop" , a učenica Marija Plečko stekla je pravo sudjelovanja na izložbi učeničkih radova
2009./2010. - Dani odjeće 2010. u Zagrebu učenica Kristina Kožić osvojila je 2. mjesto u kategoriji modna kolekcija dizajnera tekstila i odjeće
2010./2011. - Dani odjeće 2011. u Požegi 1. mjesto u dizajnu tekstila osvojila je učenica Paula Grgurić, a Kristina Videk 2. mjesto u kategoriji modna kolekcija dizajnera tekstila i odjeće
2010./2011. - na 3. državnom natjecanju učenika iz obrazovnog sektora grafičke tehnologije i audiovizualne tehnologije, održanom u Zagrebu, 3. mjesto u kategoriji multimedija osvojili su učenici Ana Jagarinec i Marko Pavetić
2010./2011. - na državnom Natjecanju-izložbi osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna - LIK 2011. Gospić učenica Karla Horvat osvojila je 2. generacijsku nagradu za učenike drugih razreda srednjih škola
2010./2011, na Županijskoj smotri školskih zadruga osvajamo 1. mjesto i time ostvarujemo pravo sudjelovanja na Državnoj smotri zadruga u Opatiji
2010./2011. sudjelujemo na Državnoj smotri projekata Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo s projektom Ne budemo li čitali, pročitat će nas 
2010./2011. Sudjelujemo na državnoj smotri Lidrano u predstavljanju školskog lista Tabula nova
2011./2012, na Županijskoj smotri Dani kruha osvajamo 1. mjesto i time ostvarujemo pravo sudjelovanja na Državnoj smotri.
Za naše učenike organiziramo stručne ekskurzije, posjete izložbama, razna predavanja, radionice i tribine te susrete s poznatim osobama iz svijeta filma, fotografije, likovne umjetnosti i sl. 
Ponosni smo što smo već niz godina uključeni u niz međunarodnih susreta i projekata ili projekata na nivou škole, a ističemo samo one najvažnije:
2003. razmjena u obrazovanju za demokraciju - susret s profesorima iz SAD
2005., 2006., 2007. Afirmativno korištenje slobodnog vremena radi smanjenje nasilja među mladima - nositelji smo međunarodnog projekta sa školom-partnerom iz Murske Sobote iz Republike Slovenije 
2008. Šutnja nije zlato - Mladi naše škole uključeni su u projekt Nacionalne kampanje za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja. Kampanju su pokrenule CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i otvorena medijska grupacija uz financijsku podršku Europske komisije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i CARE International. 
2008. Lončarstvo nekad i danes - međunarodni projekt vođen u suradnji sa Zvezom za tehničko kulturo Slovenije - Regionalni centar v Murski Soboti partneri su nam Mađarska, Slovačka, Slovenija 
2010. Gradimo na izkušnjah ; uključeni smo u međunarodni projekt kao projektni partner Školskom centru Celje, Republika Slovenija zajedno sa Srbijom, Makedonijom i BIH
2011. Pričam ti priču ( Telling of story), ACES, projektni partneri su nam BIH i Rumunjska 
2011. Izvoditelji smo aktivnosti u projektu Unlimited odobren u okviru IPA IV darovnice Poticanje intenzivnijeg zapošljavanja osoba s invaliditetom kojem je nositelj Krapinsko-zagorska županija, a partneri Zagorska razvojna agencija i HZZ Područna služba Krapina. Riječ je o obrazovanju za zanimanje specijalist/ica web dizajna koji se provodi u suradnji sa Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. Kako je riječ o verificiranom programu, polaznicima se po uspješnom završetku edukacije novo zanimanje upisuje i u radne knjige. 

Projekti u kojima je škola sudjelovala:
2002. Naša je škola u suradnji s HRT-om, povodom natječaja Hrvatskoga radija za najljepši školski vrt, tiskala Cvjetnu zastavu 
2007. Mala škola roditeljstva - projekt je odobren i finanaciran od MZOIŠ
2009. Mi smo posebni - na natječaju Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva - ŠKOLA-PRIJATELJ ZAJEDNICE projekt osvojio nagradu za najbolju volontersku inicijativu u 2009. godini
2011. Obitelj u jednom - u organizaciji udruge Cedar iz Zagreba, škola je organizirala podršku i edukativne radionice za roditelje jednorodnih obitelji 

Školski projekti: 
2007/2008. - Učenje učenja 
2006./2007. - Integrirana nastava
2009./2010. - I mi smo posebni 
2010./2011. - Ne budemo li čitali, pročitat će nas

U školi se nastoji stvoriti umjetničko, dizajnersko i stvaralačko ozračje.  Učenici se potiču na učenje i slobodno kreativno izražavanje.  Pružamo našim učenicima obrazovanje za zanimanja budućnosti idući ukorak s tehnološkim razvojem i s jasnim zadatkom očuvanja tradicije i svega onoga iz čega je škola izrasla. Smatramo da su naša zanimanja privlačna učenicima i iz razloga što nude mogućnost polaganja Državne mature i upise na razne fakultete i stručne studije, a s druge strane mogućnost relativno brzog zaposlenja.

Ostvarujemo kvalitetno partnerstvo s cjelokupnom lokalnom zajednicom, različitim institucijama i poduzetnicima. Potičemo suradnju s roditeljima putem roditeljskih sastanaka, radionica, tribina, Otvorenog sata za roditelje i Male škole roditeljstva.

Objedinjujući tradiciju i obrt kroz umjetnički izričaj razvijamo osebujan identitet na prostoru Županije i cijele Hrvatske ostvarujući na taj način misiju naše škole - Kreativnost je naša stvarnosti i ulog budućnosti.

Ravnateljica: Božica Šarić