Industrijski dizajner

Sektor: umjetnost / trajanje obrazovanja: 4 godine

1. godina zajednički program

NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
Hrvatski jezik 4
Strani jezik 3
Glazbena umjetnost 1
Povijest 2
Etika/Vjeronauk 1
Geografija 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Kemija 2
Matematika 2
Povijest likovne umjetnosti 2
Tehničko crtanje 2
Pismo 2
Crtanje i slikanje 5
Plastično oblikovanje 5

NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
2. godina 3. godina 4. godina
Hrvatski jezik 4 3 3
Strani jezik 3 3 3
Glazbena umjetnost 1 - -
Povijest 2 2 2
Etika/Vjeronauk 1 1 1
Geografija 2 - -
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
Matematika 2 - -
Povijest likovne umjetnosti 2 2 2
Teorija oblikovanja 2 2 -
Crtanje i slikanje 4 4 4
Tehnologija materijala 1 2 -
Materijali i procesi oblikovanja 4 4 8
Projektiranje 4 4 4
Ergonomija - 2 -
Oblikovanje interijera - 2 2
Povijest struke - - 2
Nacrtna geometrija - 2 -
Računalstvo 2 2 2