Srednja glazbena škola pri Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Rang lista s prijemnih ispita glazbenog odjela - ispis

Maksimalan broj bodova s prijemnog ispita - 170 bodova
Minimum bodova koji je potrebno sakupiti za upis - 70 bodova

R. br.

ime i prezime učenika

odjel

bodovi

1

Lana Petrovečki

instrumentalistica - gitaristica

166

2

Karlo Vlahek

instrumentalist - trubač

158

3

Lana Petrovečki

glazbenica - teorijski smjer

157

4

Magdalena Potočnjak

glazbenica - teorijski smjer

157

5

Nikola Štrajbek

instrumentalist - gitarist

155

6

Domagoj Kobeščak

instrumentalist - tamburaš

146

7

Lorena Kolarić

glazbenica - teorijski smjer

135

8

Robert Celjak

instrumentalist - gitarist

120

9

Karolina Tretinjak

instrumentalistica - klaviristica

113

10

Ana Hren

instrumentalistica - klaviristica

87

11

Luka Leljak

glazbenik - teorijski smjer

81

12

Valentino Žlabur

glazbenik - teorijski smjer

75

13

Natalija Grden

instrumentalistica - klaviristica

52

14

Luka Štokan

instrumentalist - saksofonist

42

 

Sektor: umjetnost / trajanje obrazovanja: 4 godine

Raspored sati glazbene škole (word)

Odobreni programi i zanimanja: 1. Glasovir | 2. Flauta | 3. Klarinet | 4. Saksofon | 5. Truba | 6. Trombon | 7. Violina | 8. Gitara | 9. Tambure (bisernica,brač) 10. Harmonika | 11. Glazbena teorija

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok može provoditi glazbeno obrazovanje na način:

1. samostalni općeobrazovni glazbeni razredni odjel (općeobrazovni dio + stručni dio)

2. integracijom učenika u dijelu općeobrazovnih predmeta u postojeće razredne odjele likovne umjetnosti i dizajna ili GT i AVT (medijski tehničar, web dizajner)

3. učenici srednje glazbene škole mogu pohađati gimnazije  i druge srednje škole i upisati samo stručni dio glazbenog programa

Upis u glazbenu školu obavlja se temeljem:

Prijamni ispit

- prijavnica za upis u program srednje glazbene škole -

- detalnije (ppt datoteka 600 kb) -

Nastavni plan za srednju glazbenu školu

NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
I. II. III. IV.
Strukovni predmeti
Temeljni predmet struke 2 2 3 3
Solfeggio 2 2 2 2
Harmonija 2 2 1 1
Polifonija - - 2 1
Povijest glazbe 2 2 2 2
Glazbeni oblici - - 1 1
Skupno muziciranje 4 4 4 -
Komorna glazba - - 2 2
Glasovir obvezatno 1 1 1 -
Glasovir fakultativno - - - 1
Korepeticija 1 1 1 1
Zajednički općeobrazovni dio
Hrvatski jezik 4 4 3 3
Strani jezik 1 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2 2
Latinski jezik 1 1 - -
Likovna umjetnost 1 1 1 1
Psihologija - - 2 -
Filozofija - - - 2
Povijest 2 2 1 1
Geografija 1 1 - -
Vjeronauk/Etika 1 1 1 1
Informatička pismenost 1 1 1 1
Matematika 2 2 2 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Izborna nastava
Hrvatski jezik - - 1 1
Matematika 1 1 1 1
Biologija 2 2 - -
Kemija 2 2 - -
Fizika 2 2 - -
Sociologija - - 1 -