Demokratsko građanstvo

Županijska smotra iz Nacionalnog odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo

U okviru Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo učenici naše škole sudjelovali su već četvrti puta na županijskoj smotri projekata. Ove godine predstavljanje projekata dogodilo se u petak, 22. ožujka 2013. godine, u Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku. Želja i cilj ovogodišnjeg rada učenika naše škole, pod imenom "Mijenjajući sebe mijenjam druge", je potaknuti mlade na prepoznavanje i razumijevanje pravila društvenih normi i primjenjivanje istih u svakodnevnom životu sa željom za postizanjem ugodnije atmosfera življenja.

Kroz razne aktivnosti i zadatke 20-ak učenika pokušalo je napraviti određene korake s ciljem da se više pazi na kulturu ponašanja u javnom prijevozu, na putu do škole i u školi tj. da se uoče neprimjerenosti i da se na njih reagira. Tako su učenici zajedno s profesoricom povijesti Karmelom Kristić Šimek i knjižničarkom Vanjom Lovinčić proučavali dokumente škole (etički kodeks, kućni red, statut), izdanja pojedinih bontona, intervjuirali su ravnatelje/ice i profesore naše škole i Srednje škole Zabok te Gimnazije A. G. Matoša u Zaboku, vodili dnevnik neprimjerenog ponašanja i predlagali rješenja kako to ispraviti, izveli igrokaz o kulturnom ponašanju za djecu vrtićke i osnovnoškolske razine, izrađivali stripove na temu neprimjerenog i primjerenog ponašanja.
Sve rezultate slagali smo u mapu i izradili hamere koji su pratili sve naše korake od odabira problema preko razrade do ostvarenja pojedinih aktivnosti. Cijeli ovaj trud učenice Nikolina Mejzdić (1.mt), Marta Čaržavec (3.d), Sara Juretić (4.mt) i Marta Fiorencis (4.mt) predstavile su vrlo uspješno na županijskog smotri projekata. Sama manifestacija započela je pozdravom domaćina škole i županicom Sonjom Borovčak, a nakon toga slijedila je predstava na temu zaštite voda i nastup školskog zbora. Iza toga svaki je tim otišao u predviđenu učionicu. Naša škola bila je s još četiri tima (tri iz osnovnih škola i jednom iz Srednje škole Bedekovčina). Mi smo nastupili zadnji i dobili velike pohvale što smo se bavili temom kulture ponašanja jer se o tome ponekad nerado priča, a tu su uključeni i učenici, i roditelji, i škola, i mediji. Nakon okrijepe svi su učenici dobili zahvalnice i prigodne darove. Ono što dalje slijedi je nastavak rada na projektu – izrada afirmativnih slogana za školu, radionice o afirmativnom ponašanju na satovima razrednih odjela, a posebno nas veseli i odlazak na državnu smotru u svibnju.

 

MIJENJAJUĆI SEBE MIJENJAM DRUGE – BONTON POD POVEĆALOM

učenički projekt u okviru Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo / Vrijeme trajanja: šk. god. 2012./2013. / Mentori: Karmela Kristić Šimek i Vanja Lovinčić

Okupivši desetak zainteresiranih učenika u školskoj knjižnici, razgovarali smo o problemima u našoj okolini odnosno o tome kako na putu do škole svakodnevno viđamo razna neprimjerena ponašanja kao preglasno slušanje glazbe u javnom prijevozu, neustupanje mjesta starijoj osobi, guranje prilikom ulaska i izlaska iz javnog prijevoza, vrijeđanje drugačijih ljudi oko sebe, uništavanje sjedala u javnom prijevozu, dobacivanja u trgovini, a u školi svjedoci smo svakodnevnog bacanja smeća, bacanja opušaka ispred ulaza škole, nepozdravljanje nastavnika, često upadanje u riječ, pričanje za vrijeme sata bez obzira na upozorenja nastavnika, nepoštivanje nenastavnog osoblja. "Mislim da smo svi svjesni kako su danas ljudi vrlo zaposleni i ne obraćaju pažnju na društvene norme i pravila ponašanja. Tužno je kako osnovna pravila ponašanja izazivaju podsmijeh mladih naraštaja. Mi mladi želimo ostati zapaženi pa se eksponiramo u društvu izgledom, govorom i postupcima, ne razmišljajući smeta li to našoj zajednici. Mislim da je bonton pao u zaborav i da ga se nitko ne pridržava. Ljudi su prije bili siromašniji, ali su se više poštivali i uzajamno si pomagali. U utrci za vlastitom dobiti, ni ne slutimo koliko smo zapravo izgubili." Ovim riječima učenica 3. D razreda Valerija Djanješić dobro je opisala situaciju među mladim naraštajem čijem smo nepristojnom i otuđenom ponašanju svjedoci.

Tako smo ovogodišnji projekt iz Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo pod vodstvom profesorice povijesti Karmele Kristić Šimek i knjižničarke Vanje Lovinčić odlučili posvetiti kulturi ponašanja učenika na putu do škole i u njoj. Iako razrednici na satovima razrednih odjela s učenicima proučavaju dokumente vezane za ponašanje (Statut škole, Kućni red škole, Etički kodeks škole), čini se da to nije dovoljno te da učenici ponekad uopće ne razmišljaju o svojem ponašanju. Odlučili smo reagirati i nešto učiniti, to jest učenike ponovno podsjetiti na zlatna pravila kulturnog ponašanja koja postoje za dobrobit zajednice i to na način da ih uključimo u kreativne aktivnosti koje bi zasigurno jače utjecale da promišljaju o svome bontonu i ponašanju.

Podijelili smo se u timove, a svaki tim je dobio zadatak. Zajednička obveza bila je proučiti kopirane dijelove bontona odnosno definiciju bontona te određena poglavlja koja se odnose na kulturu ponašanja na putu do škole (na ulici, u trgovini, očuvanje okoliša, pušenje, ophođenje prema vršnjacima, starijima, osobama s posebnim potrebama, bonton u javnom prijevozu, okolici škole). Dakako, uz proučavanje bontona vezalo se i proučavanje Statuta, Kućnog reda i Etičkog kodeksa Škole kako bismo saznali što zahtijeva kulturno ponašanje ondje gdje provodimo većinu svog vremena – u školi. Jedan tim učenika osmislio je pitanja za online ankete koje su nastavnici i učenici anonimno ispunili u siječnju. Drugi tim učenika izradio je tablicu s usporedbom sličnosti i razlika u pravilima ponašanja koja se spominju u starijem i novijem izdanju bontona. Trebali su obratiti pažnju na to jesu li se neka pravila lijepog ponašanja promijenila i postoje li neka pravila ponašanja za koja nikada nisu čuli. Treći tim vodio je bilješke tijekom mjesec dana o kršenju bontona odraslih i učenika u školi, na cesti, u vlaku, trgovini, ophođenju s drugim ljudima, a zatim osmislio afirmativne slogane koje ćemo do svibnja nalijepiti po školi kao upozorenja svima onima koji krše bonton. Četvrti tim je osmislio pitanja i proveo intervju s ravnateljima osnovne škole i srednjih škola u Zaboku. Zanimalo nas je njihovo mišljenje o ophođenju nekadašnjih i sadašnjih generacija te učinkovitosti pedagoških mjera, kao i mišljenje o utjecaju društva i medija na ponašanje mladih. Dali su nam i svoje odgovore što bi se moglo poboljšati kako bi učenici više poštivali nastavnike i starije osobe, ali i jedni druge. Peti tim je bio zadužen da pomoću kreativnog online alata ili rukom nacrta strip bilo koje dužine koji bi prikazivao lik na putu prema školi te u školi s porukama o kulturnom ponašanju. U realizaciji je tiskanje brošure o bontonu s navedenim stripovima koju bismo podijelili ne samo u svojoj školi, nego i ostalim srednjim školama u Zaboku. Posebnu pažnju bismo obratili na to da brošura stigne u ruke naših novoupisanih učenika u novoj školskoj godini da ih podsjetimo o onome što već znaju o ophođenju s ljudima oko sebe, ali i da osvijeste ono što su možda potisnuli, i time uljepšaju život sebi i svojoj okolini. Peti tim je također izradio dva velika panoa o zlatnim pravilima kulturnog ponašanja, a učenici grafičkog dizajna su dali neka svoja rješenja u osmišljavanju korica naše dokumentacijske mape. Posebno je veselo bilo našem šestom timu koji je s knjižničarkom marljivo uvježbavao lutkarski igrokaz „Igrajmo se lijepog ponašanja“. Za igrokaz su učenici 3.D razreda izradili paravan. Igrokaz je prikazan 15.03.2013.godine u zabočkom Dječjem vrtiću Zipkica i 18.03. 2013. godine u Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog. Svjesni da se temelji lijepog ponašanja grade od malih nogu i sretni što mogu doprinijeti utjecaju na nove naraštaje, učenici su entuzijastično predložili izvođenje igrokaza u svoje slobodno vrijeme u još nekim vrtićima i školama. Dvije učenice su u hodniku škole predstavile projekt pomoću prezentacije izrađene u alatu Prezi. Željeli smo sve učenike upoznati s provedbom naših projektnih aktivnosti i rezultatima anketa koje su ispunili učenici i nastavnici. To je bila prilika da pozovemo sve učenike da se uključe u razmišljanja i iznesu svoje prijedloge o izmjenama Kućnog reda škole. U ovaj projekt uključili smo i razrednike. Zasad su dva razrednika na satu razredne zajednice proveli radionicu o bontonu, a do kraja nastavne godine učinit će to i ostali razrednici.

 

Projekt Još smo uvijek željni znanja

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok i ove školske godine provodi projekt Još smo uvijek željni znanja. Projekt smo razvili prošle školske godine u okviru Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo koji učenicima pruža znanja o ljudskim pravima i aktivnom angažmanu u rješavanju problema u svojoj zajednici.

U godini koju je Europska unija proglasila godinom aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti, učenici su odlučili svoje vrijeme iskoristiti za poboljšanje kvalitete života osoba treće životne dobi i za njih organizirati besplatne tečajeve informatičkog opismenjavanja. Svjesni da informatičke tečajeve umirovljenici najčešće ne mogu platiti, ali i da ima onih koji žele usvajati nova znanja i afirmativno iskoristiti svoje vrijeme, učenici su osmislili projektne aktivnosti koje otvaraju veliku mogućnost uključivanja u zajednicu, volonterstva, pomoći, međusobnu razmjenu znanja i dr.

Tečaj obuhvaća šest radionica, a svaka radionica u trajanju jednog školskog sata. Vrijeme održavanja planiramo u zajedničkoj suradnji s grupom polaznika. Pristup je individualan, a umirovljenici se osposobljavaju za pisanje dokumenata, pretraživanje informacija na internetu te primanje i slanje elektroničke pošte.

Do sada je provedbu edukacije s osobama treće životne dobi bilo uključeno više od deset učenika - volontera naše škole s voditeljicom projekta Vanjom Lovinčić, a kroz edukativne radionice prošlo je dvadeset umirovljenika koji su bili izrazito zadovoljni načinom rada i sretni što su prevladali početni strah od računala. Mladi edukatori - volonteri prošli su edukaciju kako raditi s osobama treće životne dobi, a i za njih će biti organizirana dodatna edukacija.

Kako je prošle školske godine cjeloviti projekt financirala sama Škola za umjetnost, dizajn, garafiku i odječu Zabok, ove godine financijski je podržao Grad Zabok nastavak ovog vrijednog projekta.

Pozivamo zainteresirane umirovljenike da se prijave za sudjelovanje u novim edukatvno informatičkim radionicama. Prijave se zaprimaju tijekom cijele školske godine na broj 095/8447523 ili ponedjeljkom i četvrtkom u knjižnici Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, na adresi prof. Ivana Vrančića 5. Formiranje prve grupe je u tijeku, a planirani početak održavanja tečaja je 15. listopada 2012. godine.
Još jednom zahvaljujemo Gradu Zaboku na novčanoj potpori projekta kojom ćemo osigurati potrebna materijalna sredstva, ali i našim volonterima omogućiti edukaciju za još uspješniji daljnji rad sa starijim osobama.

Projekt u šk. god. 2011./2012.

plakat još smo uvijek željni znanja Svjesni smo da među nama postoje predrasude o starijim osobama. Poželjeli smo srušiti stereotipe da su umirovljenici čangrizave osobe koje nisu u stanju ili ne žele učiti. Zapravo, mnogo ih je koji ne žele zaostajati, ali možda ih je strah, nema ih tko uputiti, nemaju sredstva za kupnju računala ili edukaciju. Htjeli smo pokazati da su oni najviše opterećeni problemima ovog društva i nefunkcioniranjem brojnih institucija. Bolesni su, nemaju novaca ili za njih jednostavno nema sadržaja, ali još ih je mnogo koji žele i mogu. Poželjeli smo im pružiti nova znanja i donijeti u život novu radost. Poželjeli smo da ovaj projekt bude posvećen njima - koji su u našem društvu često zaboravljeni, marginalizirani i na rubu preživljavanja.

Cilj je proširiti edukativne sadržaje za građane u mirovini provodeći radionice informacijske pismenosti (osnove u Wordu) i radionice snalaženja na internetu (pretraživanje informacija, primanje i slanje elektroničke pošte) u našoj školi. Želja nam je da se ove radionice nastave volonterski odvijati u Gradskoj knjižnici u Zaboku tijekom cijele godine (kao volonteri bi se mogli priključiti svi zainteresirani; također je ideja da se i nezaposlenim osobama koje se ne znaju služiti računalom pruži ista šansa kako bi se osposobili za pisanje i slanje životopisa i molbi).

Ovim projektom želi se potaknuti mlade da korisno provedu vrijeme, usavrše komunikacijske vještine, razviju samopouzdanje i spoznaju da pomaganje drugima donosi osobnu i općedruštvenu korist. Također se želi pridonijeti poboljšanju kvalitete života i društvenoj integraciji osoba treće životne dobi te senzibilizirati zajednicu za stvaranje kvalitetnijeg životnog ozračja pripadnika te dobi.

U ožujku ćemo u školi osim spomenutih radionica opismenjavanja provoditi i neke druge planirane aktivnosti (anketiranje učenika, izrađivanje plakata, snimanje filma, dizajniranje plakata kojim ćemo pozivati umirovljenike da dođu u našu školu).

Učenici koji bi se mogli na neki način priključiti i pomoći nam, mogu se javiti u knjižnicu između 8 i 12 sati.