Vremenik izradbe i obrane završnog rada šk. god. 2012./2013. (verzija za ispis - word dokument) -> upute učenicima

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u jesenskom roku školske godine 2012./2013.

Elementi završnog ispita

Medijski tehničar

Grafički tehničar

Dizajner odjeće

Industrijski dizajner

Grafički dizajner

Grafičar pripreme
Grafičar tiska
Grafičar dorade

Šivač

Prijava Obrane završnog rada

Učenik prijavljuje Obranu ustanovi prijavnicom:

 1. do 10. srpnja 2013. do 15:00 sati za jesenski rok
 2. do 30. studenoga 2013. do 15:00 sati za zimski rok

Rok predaje završnog rada i pisanog dijela izradbe

Učenik je dužan pisani dio Izradbe predati mentoru do 12. srpnja ( petak) 2013. god.

Učenik je dužan pisani dio Izradbe i uradak, koje je prihvatio mentor, predati u urudžbeni zapisnik ustanove najkasnije deset (10) dana prije Obrane u tri primjerka: najkasnije do 16. kolovoza 2013. god. do 14:00 sati

Obrana završnog rada

26. kolovoza
2013. u 8.00 sati

26. kolovoza 2013. u 8.00 sati 26. kolovoza 2013. u 8.00 sati 26. kolovoza 2013. u 8.00 sati / 27. kolovoza 2013. u 8.00 sati 26. kolovoza 2013. u 8.00 sati

 Ravnateljica: Božica Šarić, dipl. pedagoginja

 

Elementi završnog ispita

Medijski tehničar

Dizajner odjeće

Industrijski dizajner

Grafički dizajner

Web dizajner

Grafičar pripreme
Grafičar tiska
Grafičar dorade

Šivačica

 

Učenici biraju temu najkasnije do 31. listopada 2012. god.

Prijava
Obrane završnog rada

Učenik prijavljuje Obranu ustanovi prijavnicom:

 • do 29. ožujka 2013. god. do 1500 sati za ljetni rok
 • do 10. srpnja 2013. god. do 1500 sati za jesenski rok
 • do 30. studenoga 2013. god. do 1500 sati za zimski rok

Rok predaje završnog rada i pisanog dijela izradbe

Učenik je dužan pisani dio Izradbe i uradak, koje je prihvatio mentor, predati u urudžbeni zapisnik ustanove najkasnije deset (10) dana prije Obrane  u tri primjerka:

 • najkasnije do 7. lipnja 2013. god. do 1500 sati

Napomena: Učenik je dužan završni rad predati mentoru do 29. svibnja 2013. god.

Obrana završnog rada

17. i 18. lipnja 2013. u 800 sati

19. lipnja 2013. u 800 sati

19. lipnja 2013. u 1200 sati

18. lipnja 2013. u
800 sati

20. i 21. lipnja 2013. u 800 sati

21. lipnja 2013. u 800 sati

21. lipnja 2013. u 800 sati

 

Podjela svjedodžbi završnim razredima: 28. lipnja 2013. god. (petak)

Ispitni rokovi (predmetni, razredni, razlikovni i popravni ispiti)

 1. I. rok (ljetni):
  1. 1. za završne razrede: 3. i 4. lipnja 2013. godine
  2. 2. za ostale razrede: 1. i 2. srpnja 2013. godine
 2. II. rok (jesenski): za završne i ostale razrede: od 26. do 30. kolovoza 2013. godine

Obrana završnog rada u jesenskom roku: od 26. do 30. kolovoza 2013. god.

Obrana završnog rada u zimskom roku: tijekom veljače 2014. god.

 

Povjerenstva za obranu završnog rada - šk. god. 2012./2013.

MEDIJSKI TEHNIČAR

WEB DIZAJNER

GRAFIČAR PRIPREME, GRAFIČAR TISKA, GRAFIČAR DORADE

DIZAJNER ODJEĆE

INDUSTRIJSKI DIZAJNER

GRAFIČKI DIZAJNER

ŠIVAČ ODJEĆE

Ravnateljica:
Božica Šarić, dipl. pedagoginja