Završni rad

Novosti i obavijesti o izradi i obrani završnog rada

Obavijest učenicima završnih razreda

Kratki podsjetnik za izradu i obranu završnog rada

 • nakon 31. 10. 2019. omogućen rad na prikupljanju materijala i osmišljavanju ideja za izradu završnog rada
 • do 1. travnja 2020. prijaviti obranu završnog rada u ljetnom roku šk. g. 19./20.
 • do 8. svibnja 2020. predati mentoru završni rad (elaborat i praktični rad)
 • do 15. svibnja 2020. predati pisani dio izradbe u urudžbeni zapisnik

Obrane završnog rada:

 • 28. i 29. 6. 2020. – web dizajneri
 • 1. i 2. 6. 2020. – medijski tehničari
 • 1. 6. 2020. – grafički dizajneri
 • 2. 6. 2020. – industrijski dizajneri i dizajneri odjeće
 • 28. 5. 2020 – 2. 6. 2020. – glazbena škola

26. 6. 2020. – Svečana podjela svjedodžbi učenicima završnih razreda

Monika Antunović, pedagoginja

Obrana završnog rada

Obavijest učenicima 4.d, 4.mt i 3.g razreda

Učenici 4.d razreda (dizajner odjeće, industrijski dizajner, grafički dizajner) pristupaju Obrani završnog rada u danu kada je u Povjerenstvu njihova mentorica/ mentor.

INDUSTRIJSKI DIZAJNER

Povjerenstvo za obranu završnog rada: 4. lipnja 2018. god. u 8.00 h

 • Mirjana Smolić, mentorica – predsjednica Povjerenstva
 • Nikola Sinković, mentor
 • Darko Kovač, član, zapisničar

DIZAJNER ODJEĆE

Povjerenstvo za obranu završnog rada: 4. lipnja 2018. god. u 12.00 h

 • Štefica Zajec Stanić, mentorica – predsjednica Povjerenstva
 • Ivanka Jagečić, članica, zapisničarka
 • Marijan Hrastinski, član

GRAFIČKI DIZAJNER

Povjerenstvo za obranu završnog rada: 5. lipnja 2018. god. u 8.00 h

 • Anuška Alfirević, mentorica – predsjednica Povjerenstva
 • Carmen Bačura Potočić, mentorica, zapisničarka
 • Borjan Komarica, mentor

Učenici 4.mt razreda (medijski tehničar) pristupaju Obrani završnog rada u danu kada je u Povjerenstvu njihova mentorica/ mentor.

MEDIJSKI TEHNIČAR

Povjerenstvo za obranu završnog rada: 4. lipnja 2018. god. u 8.00 h

 • Ruža Leskovar, mentorica – predsjednica Povjerenstva
 • Tamara Bilankov, mentorica
 • Maja Maslov, mentorica, zapisničarka

Povjerenstvo za obranu završnog rada: 5. lipnja 2018. god. u 8.00 h

 • Ruža Leskovar, mentorica – predsjednica Povjerenstva
 • Marina Kanceljak Buhin, mentorica
 • Davorka Frgec Vrančić, mentorica, zapisničarka

Učenici 3.g razreda (grafičar pripreme/ grafičar dorade) pristupaju Obrani završnog rada u danu kada je u Povjerenstvu njihova mentorica.

GRAFIČAR PRIPREME, GRAFIČAR DORADE

Povjerenstvo za obranu završnog rada: 5. lipnja 2018. god. u 8.00 h

 • Tamara Očić Balija, mentorica – predsjednica Povjerenstva
 • Maja Maslov, članica
 • Rajka Strugar, članica, zapisničarka

Ravnateljica:
Božica Šarić, dipl. pedagoginja

Obrana završnog rada

Obavijest učenicima 4.wd razreda

Učenici 4.wd razreda pristupaju Obrani završnog rada u danu kada je u Povjerenstvu njihova mentorica/ mentor:

WEB DIZAJNER

Povjerenstvo za obranu završnog rada utorak, 29. svibnja 2018. god. u 8.00 h; učionica 12

 • Nino Skozrit, mentor – predsjednik Povjerenstva
 • Antonia Čačić, mentorica, članica
 • Nikola Sinković, mentor, zapisničar

Povjerenstvo za obranu završnog rada srijeda, 30. svibnja 2018. god. u 8.00 h; učionica 12

 • Davorka Frgec Vrančić, mentorica – predsjednica Povjerenstva
 • Krešimir Varga, mentor, član
 • Borjan Komarica, mentor, zapisničar

Ravnateljica:
Božica Šarić, dipl. pedagoginja

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Učenička zadruga Plavi trnac
Erasmus +
Stranica projekta Klikni&Uči
Preporučene stranice
Školska knjižnica:
Arhiva – klikni: