Nastavak obrazovanja

Nastavak obrazovanja u školskoj godini 2019./2020.

Na temelju čl. 82. Statuta Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok i čl. 4. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN 8/2016), Nastavničko vijeće na sjednici održanoj 17. svibnja 2019. donosi Odluku o organizaciji nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u školskoj godini 2019./2020. i 2020./2021. Škola će upisivati učenike za sljedeće programe:

  • Medijski tehničar
  • Web dizajner
  • Grafički tehničar
  • Likovna umjetnost i dizajn

U šk. godini 2019./2020. upisani polaznici dužni su položiti razlikovne i dopunske ispite za prvi, drugi i treći razred do 31. kolovoza 2020. Polaznici koji uspješno polože sve razlikovne i dopunske ispite za prvi, drugi i treći razred do navedenog roka, u školskoj godini 2020./2021. bit će uključeni u redovne razredne odjele četvrtog razreda.

Uvjeti upisa: (prema Pravilniku o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN 8/2016))

Obrazovanje u četverogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika može nastaviti učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine čiji prosjek ocjena svakog razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenom strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale. Učenik može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u roku od dvije godine od dana završetka trogodišnjega obrazovnog programa.

Pisani zahtjev za nastavak obrazovanja potrebno je dostaviti na administrativnu službu Škole do 15. srpnja 2019. Uz zahtjev obvezno je priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

O zahtjevu za nastavak obrazovanja Škola odlučuje rješenjem.

Preuzmi: Odluka_nastavak_obrazovanja_2019-20

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Školska knjižnica:
Učenička zadruga Plavi trnac
Erasmus +
Arhiva – klikni: