Raspored sati

Obzirom da web administriranje rasporeda može zbog problema s internetskim vezama povremeno kasniti ili uopće ne biti ovdje objavljen, učenicima je pisana verzija dostupna na vrijeme na oglasnoj ploči u školi – svaki četvrtak, odnosno petak!

Raspored sati 10.-14.6.2019.

Raspored sati 3.-7.6.2019.

 


Glazbena škola šk. god. 2018./19.

Raspored teorijskih glazbenih predmeta po razredima 2018./19.

Raspored individualne nastave u glazbenom odjelu 2018./19.


Šifre profesora

KEČA SOFIJA

KS

::

PTIČAR NIKOLINA

PN

ANTONIJA ČEKO 

::

KARMELA KRISTIĆ ŠIMEK/ VINKA CRNOGAJ

KK

VRLJIĆ BERISLAV/ PETRA JURINA

VB

::

TKALČEVIĆ GORDANA

TG

VARŽIĆ  DAVORKA

VD

::

LEVAK DUBRAVKA

LD

STRUGAR  RAJKA

SR

::

DARKO KOVAČ

DK

JAGEČIĆ  IVANKA

JI

::

CARMEN BAČURA POTOČIĆ

CB

MAŠIĆ TUMPA  ALEKSANDRA

TA

::

KOMARICA BORJAN

KB

ALFIREVIĆ  ANUŠKA

AA

::

MARINA KANCELJAK BUHIN

MB

BELANOVIĆ  MIRJANA

BM

::

ANA JAZBEC

AJ

SINKOVIĆ  NIKOLA

SN

::

NINO SKOZRIT

NS

ZAJEC STANIĆ  ŠTEFICA

::

HANJILEC BARBARA

HB

HOZMEC ANDREJA

HA

::

KREŠIMIR VARGA

KV

MARIJAN HRASTINSKI

MH

::

ČAČIĆ ANTONIA

ČA

MIRJANA SMOLIĆ

MS

::

LAHORKA JURINIĆ

L J

KOMAR MIROSLAV

KM

::

DAVORKA FRGEC-VRANČIĆ 

DF

LESKOVAR RUŽA

LR

::

OČIĆ-BALIJA TAMARA

BT

VEDRAN ERCEG

VE

::

SANJA ZAGOREC

SZ

KOSOVEC NADA

KN

::

KOVAČEVIĆ DEA

KD

VALENTINA POTOČKI

VP

::

ANDREA BARČAN

AB

MARTINA  KUREČIĆ  MIJATOVIĆ/ Ana MASLAĆ

BB

::

TAMARA BILANKOV

TB

MAJA MASLOV

MM

::

STOJAK KATARINA

SK

IVA STAKOR

IS

::

MAGDALENA GLAVIĆ – talijanski :: MONIKA ANTUNOVIĆ                   (pedagoginja)

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

iban HR5623900011100019312

Prijavi se na
Pratite nas na
Učenička zadruga Plavi trnac
Erasmus +
Stranica projekta Klikni&Uči
Preporučene stranice
Školska knjižnica:
Arhiva – klikni: