Raspored sati

Obzirom da web administriranje rasporeda može zbog problema s internetskim vezama povremeno kasniti ili uopće ne biti ovdje objavljen, učenicima je pisana verzija dostupna na vrijeme na oglasnoj ploči u školi – svaki četvrtak, odnosno petak!

Raspored sati 25.-29.9.2017.

Raspored sati 18.-22.9.2017.

 

Glazbena škola šk. god. 2017./18.

Raspored sati glazbena škola, Teorijska nastava 2017./2018.

 

 

Šifre profesora

KEČA SOFIJA KS :: KLASIĆ  JELENA KJ
DUNJKO  VELJKO DV :: PTIČAR  NIKOLINA/ Nikola Hrastinski PN
ČEKO  ANTONIJA :: K. KRISTIĆ  ŠIMEK KK
VRLJIĆ  BERISLAV VB :: TKALČEVIĆ  GORDANA TG
VARŽIĆ  DAVORKA VD :: LEVAK  DUBRAVKA LD
STRUGAR  RAJKA SR :: LOHER ROBERT RL
JAGEČIĆ  IVANKA JI :: CARMEN  BAČURA-POTOČIĆ CB
MAŠIĆ-TUMPA  ALEKSANDRA TA :: KOMARICA  BORJAN KB
ALFIREVIĆ  ANUŠKA AA :: MARINA KANCELJAK BUHIN MB
BELANOVIĆ  MIRJANA BM :: LUCIJA ŠOŠTARIĆ / Ana Jazbec
SINKOVIĆ  NIKOLA SN :: NINO SKOZRIT NS
ZAJEC-STANIĆ  ŠTEFICA :: HANJILEC  BARBARA HB
HOZMEC  ANDREJA HA :: ĐUREK  VALENTINA ĐV
HRASTINSKI  MARIJAN MH :: ČAČIĆ  ANTONIA ČA
MIRJANA  SMOLIĆ MS :: LAHORKA BOBINEC LB
KOMAR  MIROSLAV KM :: FRGEC-VRANČIĆ  DAVORKA DF
LESKOVAR  RUŽA LR :: OČIĆ-BALIJA  TAMARA BT
BAN  LIDIJA BL :: SANJA  ZAGOREC SZ
KOSOVEC  NADA KN :: ŠANTOR  NIKOLINA/ Dea Kovačević ŠN
POTOČKI  VALENTINA VP :: JOSIPA GREGORINA DM
MARTINA  KUREČIĆ MIJATOVIĆ BB :: ANDREA MATOŠEVIĆ AM
MAJA MASLOV MM :: BILANKOV TAMARA TB
ROBERTO SMUK (grafička radionica) :: MONIKA ANTUNOVIĆ (pedagoginja)
PETRIC  KLAUŽER VALENTINA (knjižničarka)
GLAZBENA ŠKOLA
LUCIJA ŠOŠTARIĆ / Ana Jazbec(teorija glazbe) NADA BILIĆ (harmonika)
DANIJEL GAŠPAROVIĆ (klavir) MARKO BOBIČANEC (truba)
PETRA JOVANOVIĆ (teorija glazbe) PETAR VARGA (tambura)
GABRIJELA BALAŽ (violina) DANKO JUKIĆ (gitara)
TIN UJEVIĆ (teorija glazbe) TOMISLAV VRANIĆ (gitara)
IRENA LENUZZI (kalvir) HRVOJE PINTARIĆ (rog)
TVRTKO BARAČ (zbor; violina) VEDRANA DIZDAR (klarinet)
VALENTINA ČANŽAR (korepeticija)

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Google Translate
Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

Prijavi se na
Pratite nas na
Učenička zadruga Plavi trnac
Erasmus +
Stranica projekta Klikni&Uči
Preporučene stranice
Školska knjižnica:
Arhiva – klikni: