Raspored sati

Obzirom da web administriranje rasporeda može zbog problema s internetskim vezama povremeno kasniti ili uopće ne biti ovdje objavljen, učenicima je pisana verzija dostupna na vrijeme na oglasnoj ploči u školi – svaki četvrtak, odnosno petak!

Raspored sati 15.-19.10.2018.

Raspored sati 22.-26.11.2018.

 


Glazbena škola šk. god. 2018./19.

Raspored teorijskih glazbenih predmeta po razredima 2018./19.

Raspored sati glazbena škola, s individualnom nastavom 2018./2019.


Šifre profesora

 

KEČA SOFIJA KS :: BILANKOV TAMARA TB
STOJAK KATARINA SK :: PTIČAR  NIKOLINA PN
ČEKO  ANTONIJA :: KARMELA KRISTIĆ  ŠIMEK KK
VRLJIĆ  BERISLAV VB :: TKALČEVIĆ  GORDANA TG
VARŽIĆ  DAVORKA VD :: LEVAK  DUBRAVKA LD
STRUGAR  RAJKA SR :: ANETA MUDRONJA PLETENAC MA
JAGEČIĆ  IVANKA JI :: CARMEN  BAČURA-POTOČIĆ CB
MAŠIĆ-TUMPA  ALEKSANDRA TA :: KOMARICA  BORJAN KB
ALFIREVIĆ  ANUŠKA AA :: MARINA KANCELJAK BUHIN MB
BELANOVIĆ  MIRJANA BM :: ANA JAZBEC AJ
SINKOVIĆ  NIKOLA SN :: NINO SKOZRIT NS
ZAJEC-STANIĆ  ŠTEFICA :: HANJILEC  BARBARA HB
HOZMEC  ANDREJA HA :: KREŠIMIR VARGA KV
HRASTINSKI  MARIJAN MH :: ČAČIĆ  ANTONIA ČA
MIRJANA  SMOLIĆ MS :: LAHORKA BOBINEC LB
KOMAR  MIROSLAV KM :: FRGEC-VRANČIĆ  DAVORKA DF
LESKOVAR  RUŽA LR :: OČIĆ-BALIJA  TAMARA BT
BAN  LIDIJA BL :: SANJA  ZAGOREC / JELENA LISICA SZ
KOSOVEC  NADA KN :: DEA KOVAČEVIĆ KD
POTOČKI  VALENTINA VP :: NIKOLA HRASTINSKI HN
MARTINA  KUREČIĆ MIJATOVIĆ / ANA MASLAČ BB :: ANDREA MATOŠEVIĆ AM
MAJA MASLOV MM :: MAGDALENA GLAVIĆ (talijanski)
ROBERTO SMUK (grafička radionica) :: MONIKA ANTUNOVIĆ (pedagoginja)
IVA STAKOR (latinski) PETRIC  KLAUŽER VALENTINA (knjižničarka)
GLAZBENA ŠKOLA
ANA JAZBEC AJ (voditeljica glazbenog odjela, povijest glazbe, glazbeni oblici) NADA BILIĆ (harmonika)
DANIJEL GAŠPAROVIĆ (klavir) MARKO BOBIČANEC (truba)
IVOR PRAJDIĆ (solfeggio, harmonija, polifonija, dirigiranje) PETAR VARGA (tambura)
GABRIJELA BALAŽ FRČKO (violina) DANKO JUKIĆ (gitara)
IRENA LENUZZI (kalvir) TOMISLAV VRANIĆ (gitara)
JURICA TUŠEK (trombon) MIHOVIL DOROTIĆ (klarinet)
ALENKA ŠOŠTARIĆ (flauta) MATEJA BUNČIĆ (zbor)

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

iban HR5623900011100019312

Google Translate
Prijavi se na
Pratite nas na
Učenička zadruga Plavi trnac
Erasmus +
Stranica projekta Klikni&Uči
Preporučene stranice
Školska knjižnica:
Arhiva – klikni: