Javni poziv

Kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Zaboka

Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 5. sjednici održanoj dana 12. listopada 2017. godine donijelo je Odluku o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Zaboka i zamjenika članova – 5 članova i 5 zamjenika.

Članove bira Gradsko vijeće Grada Zaboka na vrijeme od tri godine, na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura za članove Savjeta i njihove zamjenike. Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike mogu, pod uvjetom da imaju sjedište na području Grada Zaboka, predložiti:

  1. udruge koje rade s mladima i za mlade
  2. učenička vijeća srednjih škola
  3. studentski zbor
  4. pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije
  5. neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.

Javni poziv za isticanje kandidatura, te pripadajući OBRASCI objavljeni su na Internet stranici Grada Zaboka:

https://www.zabok.hr/clanak/javni-poziv-za-isticanje-kandidature-za-clanove-savjeta-mladih-grada-zaboka

Sadašnjem Savjetu mladih ističe mandat 14. siječnja 2018. godine, a sukladno članku 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka Gradsko vijeće pokreće postupak biranja članova savjeta mladih i njihovih zamjenika objavom javnog poziva za isticanje kandidatura na mrežnim stranicama grada, najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova savjeta mladih.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa svim obrascima i dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Grad Zabok, Odbor za izbor i imenovanje, ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok, s naznakom Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Zaboka, najkasnije do 2. studenog 2017. godine.

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Školska knjižnica:
Učenička zadruga Plavi trnac
Erasmus +
Arhiva – klikni: