Mirjana Smolić

Zaposlenici -> Mirjana Smolić

mirjanaS

dr. art. MIRJANA D.H. SMOLIĆ
Pavlovec Zabočki 60, 49 210 Zabok

mob. 091 58 19 153
mdhsmolic@icloud.com

ŽIVOTOPIS                                                                                               

Mirjana Smolić ( rođ. Drempetić Hanžić) rođena je u 1971. godine u Zaboku. Osnovnu školu je pohađala i djetinjstvo provela u Gornjoj Stubici. Gimnazijsko obrazovanje završila je u Zaboku u tadašnjem Centru za odgoj i obrazovanje «Sedam sekretara SKOJ-a». Po završetku mature, 1990. godine upisuje studij arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završene prve godine studija arhitekture, polaže prijamni ispit na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i 1991. godine upisuje se na Nastavničkom odsjeku Akademije. Diplomirala je kiparstvo na Nastavničkom odsjeku 1997. godine pod mentorstvom profesora Miroslava Vuce. Za studija je nagrađena Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine.
Od 1995. godine članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika.
Od kraja 1995. do lipnja 1997. bila je voditeljica Galerije Studentskog centra u Zagrebu. Istodobno je predavala likovnu grupu predmeta u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku.
Potom je od 1997. do 1999.g. radila kao Voditeljica Fundusa i Službe za izdavaštvo i izlagaštvo Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.
1999. godine prelazi na mjesto nastavnice likovne kulture u O.Š. «Augusta Cesarca» u Krapini i tamo radi do 2003. godine,  gdje položi stručni ispit za zvanje nastavnik likovne kulture.
Stalno zaposlenje preuzima u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku, gdje predaje  stručne predmete: Teorija oblikovanja i Materijali i procesi oblikovanja.
2006. godine upisuje doktorski umjetnički studij kiparstva pri Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u u Zagrebu, doktorsku disertaciju pod nazivom «Ambijentalna skulptura u kontemplativnom okruženju» obranila 2012. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju kiparstva Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2013. godine članica je INSEA-e.

Od 2017. godine članica je Matice Hrvatske.

Tijekom travnja 2014. godine izlagala ciklus slika „Hrvatski krajolici“ u Estadio Croata u Santiagu de Chile.

Članica je Umjetničkog savjeta Galerije grada Krapine i Udruge “Ksaver Šandor Gjalski” u Zaboku.
Sudjelovala na stručnim studijskim putovanjima u Rimu, Londonu, Provansi, Marseillesu, Parizu,

Pragu, Amsterdamu, Beču, Trstu, Veneciji, Zamori, Bratislavi, Murskoj Soboti, Santiagu  i Valparaisu u Čileu, Torinu, Munchenu i St. Petersburgu.

Kroz svoje srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje i stručna usavršavanja sudjelovala je  i na  više likovnih radionica, projekata, te mnogobrojnim samostalnim i skupnim izložbama. Svoje djelovanje usmjerava na umjetnost i  poticanje kreativnog izražavanja mladih.

Bila je angažirana i kao članica Odbora za kulturu Grada Zaboka u mandatu 2013.-2017.,te se bavila promicanjem i organizacijom raznih kulturnih događaja s u na području grada (Zabočka jesen, organizacijom izložbi u Gradskoj galeriji u Zaboku, Prosinačke svečanosti, Dani Grada Zaboka…).
Živi  i radi u Zaboku, majka je troje djece.

JAVNI SPOMENICI

Autorica je spomen-bista hrvatskim velikanima u Krapinsko zagorskoj županiji i šire; «Ksaver Šandor Gjalski» u Zaboku, «Đuro Prejac» u Desiniću, «Drago Belina» u Martinišću, «Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan» u Zaboku, «Antun Gustav Matoš» u Zaboku; “Nikola Šubić Zrinski” u Zaboku, Prelogu i Konjščini, “Stjepan Kranjčić“ u Križevcima, “Katarina Zrinski“ u Čakovcu i Zaboku, «Juraj Rattkay» u Desiniću, «Antun Mihanović» u Tuheljskim toplicama, „Željko Pavić- Tkalc“ – prvi poginuli branitelj u Krapinsko zagorskoj županiji u Đurmancu, „Stjepan Đuro Deželić“ u Kumrovcu, „Vladimir Poljanec“ u Tuhlju, „Marija Jurić Zagorka“ u Kumrovcu  i Božidar Brumen u Desiniću.

Postavljene su i javne skulpture u kamenu: «Anđeo» u Gornjoj Stubici i «Anđeo» u Vrsaru. Site specific skulptura od terakote nalazi se u Međunarodnom parku skulptura dvorca Jakovlje, a za 24. Salon mladih izradila skulpturu velikog formata u parku Doma HDLU-a.  Likovna instalacija „Zaglavni kamen“ nalazi se u parku Hotela Well u Tuheljskim toplicama. Izradila je i brončani kip posvećen Sv. Jurju koji ubija zmaja» u naravnoj veličini za rodno mjesto Gornju Stubicu, povodom 800te godine postojanja imena Gornja Stubica. Ambijentalne instalacije izvela u projektu Easy art u Dvorcu Oroslavje i Galeriji grada Krapine.

Doktorski rad u prirodnom materijalu kao site-specific bio je postavljen na Hušnjakovo u sklopu Muzeja krapinskog neandertalca do prirodnog raspadanja kao kraj zamišljenog procesa umjetničkog koncepta 2011.-2015.).

LIKOVNE KOLONIJE

Sudjelovala je u radu brojnih likovnih kolonija i simpozija; 1994. godine u Samoboru, u vojarni Taborec; 1995. godine u Bedekovčini, u likovnoj koloniji 103. Zagorske brigade, te u Vrsaru, u Ljetnoj klesarskoj školi “Montraker”; 1997. godine u Jakovlju, u 4. Međunarodnoj kiparskoj koloniji, 2002. u Stubičkim toplicama, 2004. u parku dvorca Gornje Oroslavje, 2005. i 2006. u  Zaboku, 2007. u Krapini, 2008. u Krapini i Zaboku, 2009. u Gornjoj Stubici, 2010. u Rugvici, na međunarodnom kiparskom simpoziju u fosilnom hrastu, 2011. na Bračaku i u Tuheljskim toplicama, 2012. u Zaboku i Krapini i 2013. godine u Sv. Križu Začretje, kolonija 1. gardijske brigade Tigrovi KZŽ, 2014. god. u Mariji Bistrici također na koloniji 1. gardijske brigade Tigrovi KZŽ, 2016. kolonija 1. gardijske brigade Tigrovi KZŽ u Đurmancu i u Zagrebu u kultnoj kavani  K&K (knjiga i kava),posvećeno Milčecovom Zagrebu. 2017. slikanje na platnu u sklopu projekta ”Anđeli mira” u  Pragu.  2017. sudjelovala i na Međunarodnoj kiparskoj koloniji u Kumrovcu, na temu “Velikani Hrvatskog zagorja”, izradila bistu M.J. Zagorki, a 2018. na istoj koloniji na temu „Likovi iz bajki“, izradila „Regoča i Kosjenku“ u drvu.

Također sudjelovala, kao mentor, na likovnoj radionici projekta ZARA 2017. na temu “Tako mladi, a tako različiti”, kao i u projektu suradnje Društva Multiple skleroze s učenicima iz ŠUDIGO-a i članovima Udruge na temu „ Samostalnost i neovisno življenje naš je cilj“.

2018.godine sudjelovala na likovnoj slikarskoj koloniji Fortuna Art za opremu škole u Hruševcu Kupljenskome.

IDEJNI PROJEKTI

Autorica je idejnog rješenja “Zlatna cigla” Europske stručne naklade za nagradu u području arhitekture, skulpture «Zaglavni kamen» kao kamen temeljac za novi spa resort u Termama Tuhelj 2011. (u performans «zaglavljivanja» kamena od bronce i aluminija uključeni hrvatski i slovenski predsjednici dr. Ivo Josipović i dr. DaniloTurk); nagradne statue za županijsko natjecanje «Zagorski chef» Krapinsko zagorske županije. Autorica je koncepcijskih rješenja postava i izvedbe prezentacije Krapinsko-zagorske županije na državnoj manifestaciji “Eko etno Hrvatska“ 2008. i 2009. i  idejnog rješenja postava etnografske izložbe “Tradicijski zagorski krovovi” u Etno selu Kumrovec 2010. godine.

Bavi se ilustracijom haiku pjesama («Haiku dan» u Krapini od 2004. do 2014.), ilustriranjem i grafičkim oblikovanjem kataloga, knjiga i zbirki poezija (likovna urednica edicije Hrvatskozagorskog književnog društva, Lista «Gupčeva lipa» i dr.) i restauracijom umjetnina  (murali u emajlu Ede Murtića u Termama Tuhelj).

 

 

LIKOVNO PEDAGOŠKI RAD
Tijekom dvadesettrogodišnjeg rada kao profesorice likovne kulture u osnovnoj i srednjoj školi, mnogobrojno puta je pohvaljivana i nagrađivana za mentorstvo učenicima na županijskim, državnim i međunarodnim učeničkim natjecanjima, smotrama i edukativnim radionicama.
Sudjelovala u stručnim ocjenjivačkim komisijama za međunarodne i domaće dječje natječaje: “Veronikin rubac” u Desiniću, “Tradicijski cvijet” u Stubičkim toplicama i likovnim natječajima KZŽ: LIK, “Europa u školi”, “Moje buduće zanimanje” u okviru Sajma poslova  i likovnog natječaja u sklopu projekta “Domovinskog rat“ od 2014 svake godine do danas.
Održala je javna stručna predavanja i stručne radionice u području likovne kulture na županijskim aktivima osnovnih (stručni aktivi nastavnika razredne nastave KZŽ) i srednjih škola Krapinsko – zagorske županije (Stručni aktiv povijesti KZŽ).
2003.-04. godine vodila je likovnu stvaraonicu za djecu vrtićke dobi u Dječjem vrtiću “Zipkica” u Zaboku i povremene radionice u okviru projekata Društva „Naša djeca” (keramičarskim radionicama u Zaboku, Stubičkim toplicama, Dvorcu Mihanović i Pezinoku u Slovačkoj).
S učenicima  oblikuje i site specific instalacije za “Art park“  Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, kao i instalaciju „Matoš na klupi“ za štand „ Matice Hrvatske“ za Interliber, a s učenicima 2014. i 2015. provela eko art akcije u Zaboku povodom Dana planete Zemlje.
2014. godine pripremila autorsku koncepciju i postav izložbe završnih razreda pod nazivom „Zreli za umjetnost?“ u Velikoj galeriji grada Zaboka.

 1. održala autorsku Kreativnu stvaraonicu u sklopu europskog projekta Baltazar 2.

2015.- 2018. održala  brojne originalne kreativne radionice za djecu i obitelji u sklopu projekta Art&Spa u Termama Tuhelj.

 1. realizirala Likovnu radionicu Art camp- projekt Zagorske razvojne agencije “Youth in Europe” i projekt mentoriranja na likovnoj radionici ZARA-e KZŽ “Mladi, a tako ravnopravni”.
 2. godine predstavila svoju školu u susretu Ogranaka Matice Hrvatske Zabok i MH Velike Gorice.
 3. godine izradila kulisu “Špilja Hušnjakovo” s učenicima ŠUDIGO Zabok za potrebe predstavljanja TZ KZŽ u kulturnom turizmu (Rijeka, Zagreb- manifestacija“ 100% zagorsko“, Munchen, Njemačka, Pula).
 4. provela terensku nastavu s učenicima ŠUDIGO u Studiju Antuna Augustinčića.

 NAGRADE
1997. nagrađena Rektorovom nagradom.
2006. 1. nagrada 4. Zagorskog salona u Galeriji grada Krapine
Za izvrstan pedagoški rad pohvaljena od Agencije za odgoj i obrazovanje 2008. i 2014. godine plaketom Oskar znanja (za osvojena prva mjesta na državnom natjecanju) i nekoliko drugih i trećih mjesta. Ove godine na državnom natjecanju LIK s učenicima osvojila dva druga mjesta i jedno treće mjesto.
U državnom natjecanju “Europa u školi” mentorirala nagrađenim učenicima (2015.-2018. konstantno  prva nagrada u kategoriji učenika od 18-21. godine).

 

 

 

 

 

 

 

POPIS IZLOŽBI
Tijekom dvadeset i pet godina umjetničkog djelovanja izlagala na pedesetak samostalnih i na mnogobrojnim skupnim izložbama.

 

SAMOSTALNE IZLOŽBE
1994. Zagreb, Galerija knjižare «Moderna  vremena»
Gornja Stubica, Galerija Lipa
1995. Zagreb, Dom umjetnika Hrvatske
Zabok, dvorana Elektre (zajedno s Boženom Končić i Jasminkom Končić)
Zadar, Galerija Gaudeamus
Zagreb, Galerija Studentskog centra
1997. Zagreb, Klub Gjuro II
Zagreb, Trgovačka banka (Arteria)
1999. Zabok, Dvorac Gjalski
2000. Krapina, Galerija grada Krapine
2001. Zagreb, Galerija Hrvatskih studija
Zabok, dvorana Elektre
2002. Zabok, Dvorac Gjalski
2004. Krapina, Pučko otvoreno učilište, Haiku ilustracije
2005. Krapina, Galerija grada Krapine (zajedno s T. Buntakom, G. Bakić, A. Pavetić i K.Kovač)
Klanjec, Gradska knjižnica
Krapina, Pučko otvoreno učlište, Haiku ilustracije
2006. Krapina, Pučko otvoreno učilište, Haiku ilustracije
2007. Krapina, Pučko otvoreno učilište, Haiku ilustracije
2008. Krapina, Pučko otvoreno učilište, Haiku ilustracije
2009. Krapina, Pučko otvoreno učilište, Haiku ilustracije
Tuheljske Toplice, Terme Tuhelj, stalan postav
2010. Krapina, Pučko otvoreno učilište, Haiku ilustracije
Tuheljske Toplice, Dvorac Mihanović
Oroslavje, ambijentalna instalacija “Zmaj”, projekt Easy art
Kumrovec, ambijentalna instalacija  “Na tavanu”, Etno selo Kumrovec
2011. Krapina, Pučko otvoreno učilište, Haiku ilustracije
Tuheljske Toplice, Dvorac Mihanović
Zagreb, Galerija Bačva, HDLU, ambijentalna skulptura “Gardenia”, doktorski rad

 1. Krapina, Galerija grada Krapine, Haiku ilustracije
  Tuheljske Toplice, Hotel Well
  Hušnjakovo, Site-specific projekt , Muzej neandertalaca Krapina
  Project Earth 2012., međunarodni projekt za očuvanje okoline i prirode
  2013. Krapina, Galerija grada Krapine, Haiku ilustracije, 10 godina-retrospektiva haiku ilustracija
  Krapina, Muzej krapinskog neandertalca, , Living sculpture projekt na Hušnjakovu,
  nastavak rada na doktorskom kiparskom projektu
  2014. Popovača, Izložba haiku ilustracija
  Delnice, Radnički dom, Haiku ilustracije
  Krapina, Galerija grada Krapine, Haiku ilustracije
  Santiago de Chile, Estadio Croata, izložba slika „Hrvatski krajolici“
  Tuheljske toplice, dvorana Lati- stalan postav ciklusa „Hrvatski krajolici“
 2. Zabok, Velika galerija Grada Zaboka, „Čileanska priča“
 3. projekt “Front cooking”, Terme Tuhelj
  Izložba bista u Hotelu Well Tuheljske toplice, projekt Art&Spa

 

 

 

SKUPNE IZLOŽBE

 

Izlagala na sedamdesetak skupnih izložbi od kojih su značajnije slijedeće:
1993. Zagreb, izložba Piktoplastika, Galerija SC
1994. Zagreb, Izložba crteža klase prof. Kesera, Ekonomski fakultet
Split, Biennale malog formata
1995. Zagreb, HDLU, Likovna stvaraonica vojarne „Taborec“
Zagreb, 30. zagrebački salon
Zagreb, Galerija SC, Dobrotvorna izložba i aukcija ALU
Zagreb, 24. salon mladih
Zagreb, 1. hrvatski triennale crteža
1996. Osijek, 6. memorijal «Ive Kerdića», Triennale hrv. medaljerstva i male plastike
1997. Krapina, 1. zagorski  likovni salon
1998. Zagreb, Udruženje PINTA, Galerija INE
Križevci, Dom hrvatske vojske, Studenti Nastavničkog odsjeka ALU
Zagreb, Pasionska baština
1999.Zagreb, 2. svjetske vojne igre
Sesvete, “8 lica jedne generacije”
2001. Zagreb, Umjetnički paviljon, “Razmeđa”, grupa «Biafra» i ostali
2002. Zabok, Dvorac Gjalski, likovna kolonija S. Toplice
2003. Krapina, 3. zagorski likovni salon
2004. Zabok, izložba profesora Škole za umje., dizajn, grafiku i odjeću Zabok
2005. Krapina, tradicionalna izložba pisanica
2006. Zagreb, Izložba recentnih radova članova HDLU
Krapina, 4.zagorski salon, nagrada Salona
2008. Zaprešić, Vršilnica, izložba minijatura
2009. Krapina,tradicionalna izložba pisanica
Zaprešić, Vršilnica, izložba minijatura
Gornja Stubica, Jurjevo
Krapina, 5. Zagorski likovni salon
2010. Gornja Stubica, Jurjevo
Zagreb, Izložba recentnih radova članova HDLU

Krapina, Tradicionalna izložba pisanica
2011. Međunarodna izložba “Touring Exibition Regional Culture-European Culture”
Brčko, Bosna i H., Čakovec Hrvatska, Maribor Slovenija,  Koormend  Mađarska, Neuhaus am   Klausenbach Austrija
Krapina, Tradicionalna izložba pisanica
2012. Zagreb, Gliptoteka HAZU, Trijenale hrvatske skulpture
Krapina, 6. Zagorski likovni salon
Krapina, Tradicionalna izložba pisanica
2013. Gornja Stubica, 150 obljetnica postojanja osnovne škole
Zabok, Gimnazija «Antun Gustav Matoš», 50-ta obljetnica postojanja
Krapina, Tradicionalna izložba pisanica
2014. Zaprešić, Vršilnica, Izložba minijatura
Krapina, Tradicionalna izložba pisanica
Zabok, Green room – sudjelovala u projektu Speed dating
Zlatar, Galerija grada, Zlatarska paleta
2015. Međunarodni projekt „ Anđeli svijeta“, Krasnojarsk, Rusija
Zabok gradska galerija, Uskrsna izložba

Krapina, Tradicionalna izložba pisanica

Krapina, 7. Zagorski likovni salon

 1. Zlatar, Galerija grada, Zlatarska paleta, Božićna izložba

Krapina, Tradicionalna izložba pisanica

 1. Prag, Češka, Ruski centar za umjetnost i kulturu, Međunarodni projekt „ Anđeli svijeta”

Krapina, Jubilarna 20. izložba “Pisanica”

Zabok, Galerija pri knjižnici, Ususret Uskrsu

Zabok, Gradska galerija, Izložba pisanica kolekcionara Stjepana Pohižeka

Zabok, Gradska galerija, Izložba profesora ŠUDIGO Zabok

Gornja Stubica, 14. trijenale zagorskog suvenira, izložba “Konjićevo novo ruho”

Krapina, Galerija grada Krapine, izložba “Iz ateljea”

Zabok, Zelena dvorana, Izložba “Mladi, a tako ravnopravni”

Zagreb, Etnografski muzej, izložba “Konjićevo novo ruho”

Krasnojarsk i Moskva, Rusija, Međunarodni projekt „ Anđeli svijeta”

 1. Zlatar, Galerija izvorne umjetnosti, Božićna kolekcija                          Klanjec, Studio Galerije AA, izložba “Konjićevo novo ruho”

Zlatar , Galerija izvorne umjetnosti, , izložba “Konjićevo novo ruho”

Zabok, Gradska galerija, Izložba 25 godina Zlatarske palete

Zabok, Galerija pri knjižnici, Ususret Uskrsu

Sv. Ivan Zelina, Izložba 25 godina Zlatarske palete

Krapina, 8. Zagorski likovni salon

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Školska knjižnica:
Učenička zadruga Plavi trnac
Erasmus +
Arhiva – klikni: