Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube

Organizacija izvanučioničke nastave

Konačni odabir ponude – Javni poziv 03/2019

Na roditeljskom sastanku održanom 22. siječnja 2020. godine u 17:30 sati, roditeljima 3.D, 3.GT, 3.MT i 3.WD razreda svoje ponude za provedbu školske ekskurzije u Budimpeštu-Prag-Beč prezentirali su slijedeći potencijalni davatelji usluga:

 1. ALGA TRAVEL
 2. GALILEO TRAVEL
 3. TAUBEK TOURS
 4. VARAŽDIN TOURS

Od navedenih agencija bili su prisutni svi predstavnici osim Galileo travela čiju je ponudu predstavila voditeljica maturalnog putovanja.

Po završetku predstavljanja prisutni roditelji anonimnim su glasanjem putem glasačkih listića većinom glasova odabrali agenciju TAUBEK TOURS, Jerovec 151, Ivanec za provedbu navedene ekskurzije.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Organizacija izvanučioničke nastave

Rezultati odabira prema Javnom pozivu 03/2019

Na sastanku održanom 13. siječnja 2020. godine u 14:30 sati, Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3.D, 3.GT, 3.MT i 3.WD razreda u Budimpeštu-Prag-Beč ustanovilo je da je na javni poziv br. 03/2019 pristiglo ukupno pet ponuda potencijalnih davatelja usluga:

 1. ALGA TRAVEL
 2. ALPE ADRIATOURS
 3. GALILEO TRAVEL
 4. TAUBEK TOURS
 5. VARAŽDIN TOURS

Pregledom ponuda ustanovljeno je da četiri ponude udovoljavaju uvjetima javnog poziva, a jedna ponuda ne udovoljava traženim uvjetima.

Četiri ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati u srijedu, 22. siječnja 2020. u 17:30 sati su:

 1. ALGA TRAVEL
 2. GALILEO TRAVEL
 3. TAUBEK TOURS
 4. VARAŽDIN TOURS

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14. i 81/15.), odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. Vrijeme izlaganja svakog potencijalnog davatelja usluge je 10 minuta.

U slučaju da se odabrani potencijalni davatelj usluge ne može odazvati ovom pozivu, molimo da nas o tome pisano izvijesti, a u tom će slučaju, na roditeljskom sastanku, ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Obavijest

Zimski odmor učenika

Vezano uz nadoknadu nastavnih dana za vrijeme trajanja štrajka, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku da će se nadoknada realizirati u ponedjeljak, 23. prosinca 2019. godine i taj će dan nastava biti prema rasporedu za ponedjeljak i održat ćemo prigodan Božićni program.

U petak, 20. prosinca 2019. godine nastava će biti prema redovnom rasporedu sati te će se održati sjednice razrednih vijeća.

Zimski odmor učenika počinje u utorak, 24. prosinca 2019. godine i traje do 6. siječnja 2020 godine. Nastava u drugom polugodištu počinje u utorak, 7. siječnja 2020. godine prema redovnom rasporedu:

 • A smjena prijepodne (1., 2., 3. razredi)
 • B smjena poslijepodne (4. razredi).

Svima želimo sretan Božić i uspješnu novu 2020. godinu!

 

Organizacija izvanučioničke nastave

Objava javnog poziva

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3.D, 3.GT, 3.MT i 3.WD razreda, na 2. sastanku Povjerenstva održanom 04. prosinca 2019., Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Budimpeštu, Prag, Beč. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 03/2019. Rok za dostavu ponuda: 07. siječanj 2020. Javno otvaranje ponuda bit će 13. siječnja 2020. u 14:30 sati u prostorijama škole.

Preuzmi: Obrazac javnog poziva – izvanučionička nastava Budimpešta-Prag-Beč

Obavijest roditeljima

Roditeljski sastanak – završni razredi

Roditeljski sastanak za roditelje učenika 4.-ih razreda održat će se u srijedu, 11. prosinca 2019., s početkom u 17 sati.

Dnevni red:

 1. Izrada i obrana završnog rada
 2. Ispiti državne mature 2020.
 3. Razno

Obavijest

Dragi naši učenici!

Obavještavamo vas da je danas, 36. radnog dana štrajka, postignut dogovor između sindikata i Vlade. Slijedom toga, nastava se od sutra 3. prosinca 2019. (utorak) počinje normalno održavati prema utvrđenom rasporedu sati.

Zahvaljujemo se svim učenicima i roditeljima na strpljenju i razumijevanju te se veselimo ponovnom susretu s vama!

Ravnateljica: Božica Šarić

Obavijest

Mjesec borbe protiv ovisnosti

Javna tribina na temu: Nove paradigme u odgoju djece

5. prosinca 2019. godine u 17,30 sati u prostoru Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Gosti tribine:

 • gđa Andreja Jurić, predstavnica Odjela za prevenciju Policijske uprave KZŽ

Ciljana grupa:

 • roditelji učenika prvih razreda i zainteresirana javnost

Obavijest učenicima završnih razreda

Dragi maturanti, generacija 2019./2020.

Učenici 4.D, 4.WD i 4.MT

S obzirom na trenutnu situaciju u školi obraćam vam se s par uputa vezanih uz državnu maturu. Iskoristite ovo vrijeme i proučite sve ispite koji su se pisali prethodnih godina na DM (20 ispita A razine i 20 ispita B razine). Svi su vam dostupni na stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Proučite kataloge pojedinih ispita za ovu šk. god. koji su također na stranici NCVVO (www.ncvvo.hr), učite i čitajte lektiru.

1. 12. 2019. u 12:00 sati kreću prve aktivnosti vezane uz DM tj. prve prijave u sustav

Vaši osobni podatci i ocjene od 1. do 3. razreda su iz školske e-Matice preneseni u SRDM (središnji registar državne mature). Ja sam sve provjerila i svi učenici su upisani u SRDM, a vi ćete provjeriti svoje osobne podatke i ocjene. Ako je sve u redu možete potvrditi podatke, a u slučaju neke greške javljate se razredniku i meni.

Da bi pristupili stranici www.postani-student.hr, gdje se nalaze vaši podaci, trebate se prijaviti.

Učenici koji u tekućoj šk. god. završavaju 4-godišnje ili 5-godišnje srednjoškolsko obrazovanje u redovnome sustavu obrazovanja u RH prijavljuju se u sustav svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom) koji im dodjeljuje administrator školskog imenika (ime.prezime@skole.hr).

Učenici koji ove godine završavaju srednjoškolsko obrazovanje u redovnome sustavu obrazovanja u RH prvi se put prijavljuju u sustav na način da upisuju korisničku oznaku i lozinku koju su dobili od administratora školskoga imenika. Polje za upis PIN-a ostavljaju praznim te odmah prelaze na poveznicu Prijavi se.

Nakon toga unaša se broj mobitela i to sljedećim redom:

 • Pozivni broj države – 385
 • Mreža – npr. 98 ili 91 ili nešto treće (bez 0)
 • Broj – npr. 123 4567

Provjerite ispravnost broja mobitela i zatražite da vam pošalju PIN i TAN. Dobit ćete ga za koju minutu.

Ukoliko netko nema mobitel, postoji mogućnost da se PIN i TAN pošalju vašem ispitnom koordinatoru.
PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga učenika. TAN je broj kojim učenik potvrđuje značajne radnje u sustavu.

Nakon primitka SMS-a učenik se s PIN-om i TAN-om prijavljuje u sustav ispravno upisujući korisničku oznaku, lozinku i PIN.

Prilikom prve prijave u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om „potpisati” Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa. Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita državne mature i studijskih programa.

Ako se učenik ne uspije prijaviti na mrežnu stranicu www.postani-student.hr zbog pogrešne korisničke oznake, lozinke i/ili PIN-a, sustav će javiti poruku „Prijava nije uspjela“ i ponudit će ponovni upis podataka. Pri ponovnome upisu korisničkih podataka sustav će zbog sigurnosnih razloga zahtijevati upis niza znakova koji će biti prikazani na slici. Nužno je pažljivo upisati korisničku oznaku, lozinku i PIN te prepisati navedeni niz znakova sa slike.

Ako učenik izgubi PIN ili TAN, može zatražiti njihovo ponovno izdavanje slanjem SMS-a sadržaja OPET na broj 666555 isključivo s broja mobitela koji je prilikom prve prijave upisao u sustav.

Ako su korisnička oznaka ili lozinka izgubljene ili ako nakon više ponovljenih pokušaja unosa podataka sustav javlja poruku o pogrešnim korisničkim podatcima, učenik se treba obratiti administratoru školskog imenika nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i/ili lozinka.

Ispite DM možete prijavljivati do 15. veljače.

Studijski programi će biti objavljeni 1. veljače.

Priručnik za redovne učenike koji ove školske godine završavaju 4. razred bit će objavljen na mrežnoj stranici Postani student, 5. 12. 2019. Treba ga detaljno proučiti i držati se uputa.

Sve ostale upute dobit ćete na prvom satu razrednog odjela, kada počne nastava.

Vaša ispitna koordinatorica Ivanka Jagečić, br. mob.: 098 875 448, mail: ivanka.jagecic@gmail.com ili ivanka.jagecic@skole.hr

Obavijest učenicima završnih razreda

Kratki podsjetnik za izradu i obranu završnog rada

 • nakon 31. 10. 2019. omogućen rad na prikupljanju materijala i osmišljavanju ideja za izradu završnog rada
 • do 1. travnja 2020. prijaviti obranu završnog rada u ljetnom roku šk. g. 19./20.
 • do 8. svibnja 2020. predati mentoru završni rad (elaborat i praktični rad)
 • do 15. svibnja 2020. predati pisani dio izradbe u urudžbeni zapisnik

Obrane završnog rada:

 • 28. i 29. 6. 2020. – web dizajneri
 • 1. i 2. 6. 2020. – medijski tehničari
 • 1. 6. 2020. – grafički dizajneri
 • 2. 6. 2020. – industrijski dizajneri i dizajneri odjeće
 • 28. 5. 2020 – 2. 6. 2020. – glazbena škola

26. 6. 2020. – Svečana podjela svjedodžbi učenicima završnih razreda

Monika Antunović, pedagoginja

Obavijest

Obavijest o organizaciji nastave

Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će se u ponedjeljak, 2. prosinca 2019. održati nastava hrvatskog jezika za učenike 3.GT/GU razreda u jutarnjoj smjeni 1., 2., 3. i 4. sat, a za učenike 1.MT razreda 5., 6., 7. i 8 sat.

Nakon izjašnjavanja zaposlenika o sudjelovanju u štrajku, postavit će se ostala organizacija nastavnog procesa i prema potrebi osigurati drugi oblici odgojno-obrazovnog rada u školi.

Hvala na razumijevanju!

Uprava Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na

Pratite nas na

Učenička zadruga Plavi trnac

Erasmus +

Stranica projekta Klikni&Uči

Preporučene stranice

Školska knjižnica:

Arhiva – klikni: