Dokumenti

Samovrednovanje

Anketa za nastavnike:

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje_Pravilnik_o_zapošljavanju >>> Prijedlog Pravilnika 01_2019

Savjetovanje_Statut_01_2019  >>>  Prijedlog Statuta 01_2019

Dokumenti škole

Statut Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok – 2019

Godišnji plan i program ŠUDIGO Zabok, šk. god. 2018./19.

Kurikulum ŠUDIGO Zabok, šk. god. 2018./19.

Izvješće o radu škole-2017-2018.

Europski razvojni plan

Pravilnik o kućnom redu 12-2017

Pravilnik o štetnosti duhanskih proizvoda (90 kb) 

Pravilnik o boravku, ponašanju i radu u informatičkoj učionici (130 kb) 

Pravilnik o radu školske knjižnice (110 kb)

Etički kodeks (144 kb)

Pravilnik o radu  (veljača 2015., pdf)    (docx)

Poslovnik_za_obranu_završnog_rada_2019.

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (prosinac 2014.,pdf)     (docx)

Pravilnik o zaštiti od požara_(veljača 2015., pdf)     (docx)

Pravilnik o video nadzoru

Pravilnik_o_zapošljavanju_2019.

Pravilnik_o_stjecanju_i_korištenju_prihoda_2019.

 

Procedure

Procedura – zaprimanje, provjera i plaćanje računa >>> Procedura zaprimanja, provjere i plaćanja računa

Procedura izdavanja robepraćenja i naplate prihoda i primitaka >>> Procedura izdavanja robe

Procedura stvaranja ugovornih obaveza >>> Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka >>>  Procedura naplate prihoda

 

Protokoli

Protokol – kriteriji za utvrđivanje ocjene iz vladanja učenika (80 kb, pdf)

Protokol – pravila kod puštanja učenika iz škole (52 kb, pdf)

Protokol – pravila postupanja kod učeničkih izostanaka (52 kb, pdf)

Protokol postupanja u slučaju dolaska učenika u školu pod utjecajem alkohola ili unošenja alkohola u školu (56 kb, pdf)

Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija (233 kb, pdf), Kontakt podaci krizne intervencije (338 kb, pdf)

Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece (312 kb, pdf)

Protokol – pravila odlaska i dolaska učenika na nastavu tjelesne i zdravstvene kulture u Sportsku dvoranu Zabok (398 kb, pdf)

Protokol – upis učenika u 2. razred; grafički dizajner, industrijski dizajner, dizajner odjeće (584 kb, pdf)

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja >>> https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_70_1418.html

 

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na srednje školstvo

Zakon o odgoju i  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi >>> http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=11934

Zakon o umjetničkom obrazovanju >>> http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2602.html

Zakon o strukovnom obrazovanju >>> http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_652.html

Pravilnici >>> http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&id=755&Itemid=73

 

Donacije i potpore

Popis darovatelja – tablica donacija i potpora

 

 

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Učenička zadruga Plavi trnac
Erasmus +
Stranica projekta Klikni&Uči
Preporučene stranice
Školska knjižnica:
Arhiva – klikni: