Dokumenti

Dokumenti škole

Statut Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (588kb pdf)

Godišnji plan i program ŠUDIGO Zabok, šk. god. 2017./18.

Kurikulum ŠUDIGO Zabok, šk. god. 2017./18.

Izvješće o radu škole

Pravilnik o kućnom redu 12-2017

Pravilnik o štetnosti duhanskih proizvoda (90 kb) 

Pravilnik o boravku, ponašanju i radu u informatičkoj učionici (130 kb) 

Pravilnik o radu školske knjižnice (110 kb)

Etički kodeks (144 kb)

Pravilnik o radu  (veljača 2015., pdf)    (docx)

Poslovnik za obranu završnog rada 2016. 

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (prosinac 2014.,pdf)     (docx)

Pravilnik o zaštiti od požara_(veljača 2015., pdf)     (docx)

 

Procedure

Procedura – zaprimanje, provjera i plaćanje računa zaprimanje-provjera-placanje-racuna

Procedura nabave procedura-nabave-za-2016

Procedura izdavanja robepraćenja i naplate prihoda i primitaka procedura-izdavanja-robe

 

Protokoli

Protokol – kriteriji za utvrđivanje ocjene iz vladanja učenika (80 kb, pdf)

Protokol – pravila kod puštanja učenika iz škole (52 kb, pdf)

Protokol – pravila postupanja kod učeničkih izostanaka (52 kb, pdf)

Protokol postupanja u slučaju dolaska učenika u školu pod utjecajem alkohola ili unošenja alkohola u školu (56 kb, pdf)

Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija (233 kb,pdf), Kontakt podaci krizne intervencije (338 kb,pdf)

 

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na srednje školstvo

Zakon o odgoju i  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi >>> http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=11934

Zakon o umjetničkom obrazovanju >>> http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2602.html

Zakon o strukovnom obrazovanju >>> http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_652.html

Pravilnici >>> http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&id=755&Itemid=73

 

Donacije i potpore

Popis darovatelja – tablica donacija i potpora

 

Obrasci

Obrazac zamolbe za učenike (36 kb, doc)

Obrazac potvrde za učenike (31 kb, doc)

Potvrde – upute (866 kb, pdf)

Upisnica u srednju školu (196 kb, pdf)

Upisnica u srednju glazbenu školu (56 kb, doc)

Obavijest-potvrde za prijevoz (512 kb, pdf)

Uputa o provedbi Odluke o kriterijima i načinu finaciranja troškova prijevoza redovitim učenicima srednjih škola (36 kb, docx)

 

Odluke i suglasnosti

KZŽ_Suglasnost_na Odluku o iznosu  participacija u troškovima obrazovanja 2017./18.(pdf)

 

Školski odbor

28. 11. 2017. Zapisnik_SO-6_009 skr (docx)

28. 09. 2017. Zapisnik_SO-6_008 skr (docx)

05. 09. 2017. Zapisnik_SO-6_007_skr (docx)

31. 08. 2017. Zapisnik_SO-6_006_skr (docx)

02. 08. 2017. Zapisnik_SO-6_005_skr (docx)

13. 07. 2017. Zapisnik_SO-6_004_skr (docx)

02. 06. 2007. Zapisnik_SO-6_003_skr (docx)

22. 05. 2017. Zapisnik_SO-6_002_skr (docx)

12. 04. 2017. Zapisnik_SO-6_001_skr (docx)

 

 

 

Školski list – digitalno izdanje
Snovi u likovnom stvaralaštvu djece i mladih – katalog

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Google Translate
Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

Prijavi se na
Pratite nas na
Učenička zadruga Plavi trnac
Erasmus +
Stranica projekta Klikni&Uči
Preporučene stranice
Školska knjižnica:
Arhiva – klikni: