Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube

Afirmativno korištenje slobodnog vremena radi smanjenja nasilja među mladima

Smanjivati sve oblike nasilništva i učiniti život mladih ljepšim i sigurnijim

Veliki Tabor, 3. 10. 2008.

Ovo je treća godina kako je Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok iz Republike Hrvatske zajedno sa svojim projektnim partnerima iz Slovenije (Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, a od ove godine i OŠ Bodonci i OŠ Puconci iz Republike Slovenije) uključena u međunarodni projekt pod nazivom Afirmativno korištenje slobodnog vremena radi smanjenja nasilja među mladima (Afirmativna poraba prostega časa v namen zmanjševanja nasilja med mladino).

Svrha ovog projekta je osvijestiti važnost uloge afirmativnog korištenja slobodnog vremena kao doprinos smanjenju pojava svih oblika nasilja na razini škole, razreda, individualno i u neposrednom životnom okruženju mladih istih ili različitih kulturnih zajednica.

Naše školsko okruženje treba poticati bliskost, međusobno prihvaćanje svih učenika, suradnju, poštovanje, druženje i razmjenu iskustava mladih. Namjera nam je potaknuti sve sudionike radionica na kvalitetno korištenje slobodnog vremena putem kreativnih medija – slikanje, oslikavanje i izrada keramike, filma, fotografije, mode …

Ujedno ovim susretom želimo pridobiti mlade na razmišljanje i spremnost na promjene u pristupu rješavanja nasilja u školi, u obitelji, zajednici i u svijetu.

P rovedeno istraživanje u 25 škola i 13 gradova u Republici Hrvatskoj pokazuje da svako 4. dijete ( 27 % ) svakodnevno u školi doživljava barem jedan oblik nasilja, pri čemu su njih 19 % pasivne žrtve, a 8 % istovremeno trpi nasilje, ali ga i čini.

U našoj školi također je provedeno istraživanje na uzorku od 250 učenika. Suočeni smo s podacima koji pokazuju da je 57,60 % učenika doživjelo neki oblik nasilja i to u školi 32 % učenika, u obitelji 13 %, na ulici 17 %, 11 % u kafiću ili diskoteci. Počinitelji nasilja su vršnjaci ( 34,4 % ), roditelji ( 12,4 % ), nastavnici (9,6 % ) te djevojka ili dečko ( 4,4 % ).

S ovim podacima nikako ne možemo biti zadovoljni i zadatak nam je poduzimati različite preventivne aktivnosti kojima ćemo smanjivati sve oblike nasilništva i učiniti život mladih ljepšim i sigurnijim.

Kako je gotovo svaki treći učenik nasilje doživio upravo u školi, zadatak je škole smanjiti nasilje na nultu točku tolerancije. To znači da nam je zadaća promovirati sadržaje koji promiču ideju mira i dostojanstva svakog čovjeka, poboljšavati međuljudske odnose, razvijati socijalne vještine prihvaćanja, odgovornosti, dijaloga, rasprave i pregovaranja te učiti vještine nenasilnog rješavanja sukoba.

Ovo je prilika gdje možemo razmijeniti iskustva sudionika različitih životnih i kulturnih sredina te saznati kako se u susjednoj Republici Sloveniji škole nose sa sve većim problemom nasilja, kakve programe prevencije osmišljavaju te kako srednjoškolci Slovenije provode svoje slobodno vrijeme.

Od Vijeća Europe dobili smo certifikat i Povelju za demokratsku školu bez nasilja , kojima smo se obavezali na osmišljavanje i provođenje novih modela suzbijanja nasilja među mladima. Ovaj je projekt rezultat naših nastojanja da pokažemo kako je moguće afirmativnim korištenjem slobodnog vremena smanjiti nasilje mlade generacije.

Odabrali smo prostor VELIKOG TABORA koji je za sve nas izuzetno inspirativan, u kojem možemo promišljati o povijesnim trenucima i osobama koje su u sebi nosile sve one ljudske osobine, vrijednosti, strasti, slabosti, bola i uništenja u vremenski drugoj perspektivi, a na psihološkom i emocionalnom planu vrlo poznatoj orijentaciji.

Postavljane zadatke pokušali smo ostvariti kroz naše radove, osloboditi stvaralački duh i afirmativno iskoristiti svoje radno i slobodno vrijeme.

Voditeljice projekta:
Sonja Keča, Božica Šarić

Članak – Zagorski list 4. 10. 2008.

 

Kreativnošću protiv nasilja

Listopad 2007.

Škola za umjetnost dizajn grafiku i odjeću Zabok nastavlja projekt međunarodne suradnje srednjih škola Republike Hrvatske i Republike Slovenije -“Afirmativno korištenje slobodnog vremena radi smanjenja nasilja među mladima.”

Prošle školske godine učenici i profesori Srednje poklicne in tehniške šole iz Murske Sobote bili su u Zaboku kada su, nakon niza zajedničkih aktivnosti u vidu predavanja, treninga i radionica, donijeti zaključci o nužnosti promišljenog provođenja slobodnog vremena i o potrebi za multikulturalnim dijalogom mladih što pak bitno utječe na smanjenje nasilja u toj populacijskoj skupini.

Krajem prosinca učenici i profesori Škole za umjetnost dizajn grafiku i odjeću Zabok pozvani su u Mursku Sobotu na trodnevni festival mladih Prekomurja – Festival mladi za napredak Pomurja 2007.u organizaciji Zveza za tehničko kulturo Murska Sobota. Skup je otvorio generalni direktor Direktorata za znanost in visoko šolstvo dr. Primož Pristovšek nakon čega su uslijedile radionice za mlade, predstavljanje pojedinih škola te predavanja koja su se tematski vezala za cijeloživotno učenje i napredak u obrazovanju i školstvu.

Učenici naše škole imali su priliku predstaviti školske projekte u kojima oni sudjeluju te izložiti radove iz keramike, grafike, industrijskog dizajna te odjeću kreiranu prema narodnim motivima Zagorja. Demonstrirali su crtanje ljudske figure i spremno se uključili u radionice rada na lončarskom kolu.
Na susretu mladih vidjelo se u kojim sve aktivnostima mogu sudjelovati kako bi osmislili svoje slobodno vrijeme: modelarstvo, kulinarstvo (sušenje voća, spravljanje pekmeza), medarstvo, inovacije u elektrotehnici i primjena robotike, ručni rad, ekološki programi sakupljanje starih udžbenika, lončarstvo, snimanje filmova….

Samo sudjelovanje na ovakvom susretu za naše učenike je bilo novo i bogato iskustvo. Imali su priliku upoznati i razmijeniti informacije o tome kako je organiziran obrazovni sustav u Sloveniji, koja zanimanja su najatraktivnija u njihovoj regiji, kako je organizirana državna matura i s kakvim problemima se suočavaju njihovi vršnjaci u Sloveniji. Na susretu je bilo uočljivo da se učvršćuje i jača već stvorena suradnja među mladima i prosvjetnim djelatnicima dviju strukovnih škola.

Ostvarena su nova poznanstva, otvorene nove ideje i mogućnosti koje nas zasigurno vode novim projektima. Naime već u veljači naša škola ugostit će delegaciju profesora s kojom ćemo pregovarati o uključivanju u međunarodni projekt u kojem sudjeluju učenici Slovenije, Mađarske i Slovačke. Naši će učenici imati priliku kreativno osmišljavati svoje slobodno vrijeme i usmjeriti aktivnosti prema lončarstvu, oblikovanju gline, glaziranja i oslikavanja lončarskih produkata.

Projekt je ostvaren sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Grada Zaboka te same škole.

Voditeljice projekta:
Sofija Keča, Božica Šarić

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Učenička zadruga Plavi trnac
Erasmus +
Stranica projekta Klikni&Uči
Preporučene stranice
Školska knjižnica:
Arhiva – klikni: