Upisi

Upisi za školsku godinu 2019./2020.

Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2019.-2020.


Upisi za školsku godinu 2018./2019.

Natječaj za upis u 1. razred jesenski rok -> ŠUDIGO Zabok – natječaj za upis u jesenskom roku (preuzmi pdf)


Dragi učenici, poštovani roditelji,

učenici koji su ostvarili pravo upisa u prve razrede Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok dolaze u našu školu na upis:

16. srpnja 2018. od 8 do 15 sati

17. srpnja 2018. od 13 do 18 sati ili

18. srpnja 2018. od 8 do 15 sati >>>> pročitaj više


Provjera likovne darovitosti – kandidati s teškoćama u razvoju 19.6.2018. -> RANG LISTA TEŠKOĆE 2018

Natječaj za upis u 1. razred -> ŠUDIGO Zabok – natječaj za upis 2018./19. (preuzmi pdf)

Prijavnica projera LIK upis 2018

Prijavnica za prijamni ispit-upis u I. razred srednje glazbene škole 2017./18.

Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2018.-2019.

Dopis MZO – provođenje upisnog postupka u 1. razred srednje škole u šk. god. 2018.-2019.

Dopis MZO – UDU i GUO, Obrazac za prijavu kandidata za djecu s teškoćama

Suglasnost o troškovima školarine KZŽ

Odluku o upisima u srednje škole: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_47_899.html

Pogledaj promo film i letak


Upisi učenika u šk. god. 2018./2019.

Ove školske godine namjera nam je upisati ukupno 102 učenika /učenica u 5 razrednih odjela u slijedeća zanimanja:

 1. Likovna umjetnost i dizajn (do izbora zanimanja) – 24 učenika /učenica
 2. Glazbena umjetnost – 12 učenika/učenica
 3. Medijski tehničar – 22 učenika/učenica
 4. Web dizajner – 22 učenika/učenica
 5. Grafički tehničar – 22 učenika/učenica

 

Sektor umjetnost

Likovna umjetnost i dizajn (do izbora zanimanja)

 • obrazovanje traje 4 godine, 24 upisnih mjesta
 • u I. godini obrazovanja primjenjuje se zajednički program, a u II. razredu odabiru se zanimanja: grafički dizajner/dizajnerica, industrijski dizajner/dizajnerica ili dizajner/dizajnerica odjeće, prema afinitetu i ocjenama iz I. godine obrazovanja
 • uvjet za upis u prvu godinu obrazovanja je dokazana darovitost likovnog izražavanja koja se provjerava crtanjem i slikanjem
 • provjera likovne darovitosti održat će se 3. 7. 2018 u 9 sati ili 5. 7. 2018. u 13 sati, a za učenike s teškoćama u razvoju 19. 6. 2018. u 13 sati
 • na provjeru je potrebno donijeti: pribor za crtanje i slikanje, papir (blok 5), mekanu olovku, tempere
 • na provjeri likovne sposobnosti učenici moraju steći najmanje 70 bodova od mogućih 120
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, tehnička kultura, likovna kultura i glazbena kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koja se vrednuju pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati natjecanje iz informatike – računalstvo (info kup)
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 250 kn

 

Glazbenik/glazbenica – srednjoškolski program

 • obrazovanje traje 4 godine, 12 upisnih mjesta
 • uvjet za upis je uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi (II) pripremni razred srednje glazbene škole i prijamni ispit glazbene darovitosti
 • prijamni ispit za instrumentaliste obuhvaća provjeru iz temeljnoga predmeta struke i solfeggia, za teoretičara provjeru iz klavira i solfeggia
 • provjera glazbene darovitosti održat će se 3. 7. 2018. u 9 sati (solfeggio) i 4.7. 2018. u 13 sati (instrumenti), a za djecu s teškoćama 19. 6. 2018. u 9 sati
 • na temelju prijamnoga ispita kandidat može ostvariti najviše 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.
 • za upis u programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom kandidatima se vrednuje zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja, opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, glazbena kultura i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje mladih tehničara
 • kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program vrednuju se ocjene u prethodnoj glazbenoj školi (peti i šesti razred ili dva razreda pripremnoga obrazovanja) te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti. Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu:
  • 250 kuna za učenike koji upišu cjeloviti glazbeni odjel kao prvo zanimanje u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
  • 1200 kuna, plativo u 10 rata po 120 kuna mjesečno za učenike koji će upisati stručni dio glazbenog programa u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok uz neki drugi srednjoškolski program (gimnaziju ili drugu srednju školu)
 • zdravstvene kontraindikacije: kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje

NAPOMENA:

 • učenici koji nisu završili završni razred (8. razred) u općeobrazovnoj ustanovi, a imaju uvjete za upis u srednju glazbenu školu obavezni su najkasnije do 15. 6. 2018. dostaviti svoj OIB kako bi se mogla izvršiti aktivaciju u sustavu (za ljetni rok), odnosno najkasnije do 18. 8. 2018. (za jesenski rok)

 

Sektor grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje

 

Medijski tehničar/tehničarka

 • obrazovanje traje 4 godine, 22 upisna mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz informatike – računalstvo (info kup)
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 200 kuna
 • zdravstvene kontraindikacije: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićnog – koštanog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

 

Web dizajner/dizajnerica

 • obrazovanje traje 4 godine, 22 upisna mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz informatike – računalstvo (info kup)
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 200 kuna
 • zdravstvene kontraindikacije: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

 

Grafički tehničar/tehničarka

 • obrazovanje traje 4 godine, 22 upisna mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz informatike – računalstvo (info kup)
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 200 kuna
 • zdravstvene kontraindikacije: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnik

Informacije o školi

Polazne osnove ŠUDIGO-a Zabok odnose se na dominantno djelovanje četverogodišnjih zanimanja u dva sektora strukovno – umjetničkog obrazovanja:

 • umjetnost (likovna i glazbena)
 • grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje ( medijski tehničar, web dizajner, grafički tehničar)

Škola ima kapacitet obrazovati do 400 učenika u ukupno 19 razrednih odjela. Dominantni pedagoški pristupi odnosi se na individualni rad s učenicima, rad u malim skupinama u svim stručnim predmetima (od 7- 11 učenika), timski rad, mentoriranje, izbornost sadržaja, nastava na otvorenom i učenje kroz rad.

Višegodišnji uspjesi škole na državnim natjecanjima u svim sektorima obrazovanja, izvrsni  rezultati na natječajima i smotrama te mnogobrojni provedeni projekti na lokalnoj, državnoj i europskoj razini, garancija su da se radi o dinamičnom, stručnom i kreativnom obrazovanju povjerenih nam učenika. Upisom u našu školu učenici dobivaju priliku razvijati stručna i opća znanja i kompetencije, sudjelovati u nacionalnim i europskim projektima (Comenius, ACES, IPA, ERASMUS +, eTwinning, ESF fondovi…), razvijati poduzetništvo, volontiranje, sudjelovati u organizaciji posjeta, izložbi, putovanja, terenskoj nastave i u konačnici biti konkurentni na tržištu rada.

Učenici u središtu pozornosti

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok u središte pozornosti stavlja svoje učenice/učenike. Učenicima i roditeljima jamčimo: brigu za svakog učenika; pomoć u razvoju njegovih sposobnosti i potencijala; mnogobrojne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, dodatne fakultativne i izborne programe, medijske nastupe, izložbe i druge poticajne i zanimljive aktivnosti. Od fakultativnih programa ističemo nastavu matematike i kemije; dodatnu nastavu iz hrvatskog jezika i matematike kao pripremu za ispite državne mature te zanimljive stručne predmete –  stolno izdavaštvo i web, kreiranje i scenski nastupi, digitalno novinarstvo. Učenici imaju priliku biti uključeni i u školsku zadrugu Plavi trnac koja razvija poduzetništvo kroz nekoliko sekcija: kreativni etno, primijenjena grafika, dekorativno oblikovanje te poduzetništvo u tekstilu i grafici. Učenicima se pruža izvrsna prilika rada u području medijske kulture u okviru Multimedijalnog centra (MMC ŠUDIGO) u kojem  učenici izvode vježbe  u video studiju, a e-materijali se mogu koristiti na portalu  http://eucenje.klikniiuci.net/. Aktivnosti vezane za audio produkciju proširujemo u suradnji s lokalnim radijskim postajama. Posebnu pažnju i brigu posvećujemo učenicima s teškoćama u razvoju kroz projekt Baltazar u kojem učenici ostvaruju pravo na pomoćnike u nastave, a s druge strane vodimo brigu i promoviramo  rad s nadarenim učenicima kroz projekt Lumen u koji smo uključeni već drugu godinu. Svi talentirani učenici u području umjetnosti i dizajna  imaju priliku raditi i s drugim učenicima i umrežavati svoja znanja uz mentorstvo profesora i vanjskih stručnjaka.

Učenici rade u suvremenim uvjetima rada

Orijentiranost škole ka novim tehnologijama ogleda se u spremnosti rada na novim projektima, pa tako od samih početaka 2013. usustavljena je provedba e-dnevnika. Održavamo također dobro ažuriranu web stranicu, digitalni školski list Tabula nova,  a vidljivost škole ostvaruje se i na društvenim mrežama ( Fb, Instagram i sl.). Škola je zahvaljujući  projektu izgradnje WiFi mreže,  koji je pokrenuo Microsoft u suradnji s CARnetom, dobila osim brzog pristupa Internetu, visoku razinu sigurnosti i kontrolu spajanja na mrežu s obzirom da učenici mogu pristupati mreži samo kroz njihove AII@edu identitete. Početkom 2016./17. dobivamo status Microsoft Showcase škole za dokazanu izvrsnost u unaprjeđenju nastavnih programa što učenicima omogućuje  kvalitetnije obrazovanje, a za nas ovo priznanje znači da smo prepoznati kao škola koja primjenjuju IKT u nastavi, potiče motiviranost učitelja u kreiranju modernog edukacijskog okruženja i u velikoj mjeri nalazi inovativne načine prenošenja znanja putem novih tehnologija. U 2018. godini postajemo  član zajednice ORACLE Academy Member Institution, a zahvaljujući članstvu, učenicima  i nastavnicima omogućen je  pristup različitim IKT alatima, materijalima i certifikatima izuzetno korisnim u obrazovanju i primjeni inovativnih metoda u različitim tehnološkim područjima.

Ciljano škola neprekidno osuvremenjuje opremu i pridaje veliku pozornost modernizaciji nastave te kontinuirano ulaže u stručno usavršavanje nastavnika. Uz dobro opremljen Multimedijalni centar – Šudigo Zabok, škola raspolaže suvremeno opremljenom knjižnicom, šest dobro opremljenih  informatičkih učionica na svakog učenika 1 računalo, a u svim ostalim učionicama i kabinetima instalirana je oprema koja profesorima omogućuje izvođenje interaktivne i suvremene nastave.

Kooperativan kolektiv

Škola izvrsno surađuje sa svim preferencijskim fakultetima svojih učenika: Akademijom likovne umjetnosti, Akademijom dramskih umjetnosti, Fakultetom organizacije i informatike (FOI), Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Arhitektonskim fakultetom, Tekstilno tehnološkim fakultetom u Zagrebu, Sveučilištem Sjever te tehničkim i ostalim veleučilištima u Zagrebu, Zaboku  i dr.

Surađujemo sa svim gradskim, županijskim, nacionalnim i međunarodnim  institucijama koje pridonose razvoju svih potencijala naših učenika i profesora. Kroz moto Kreativnost je naša stvarnost i ulog u budućnost, ŠUDIGO – ZABOK potvrđuje svoju prepoznatljivost i spremnost obrazovnom sustavu koji omogućuje obrazovanje mladih koji uče i razmišljaju na originalan i kreativan način. Integracijom različitih vrsta izričaja likovnih, glazbenih, scenskih, modnih te uz korištenje novih tehnologija i suvremenih medija, pruža se bolja perspektiva mladima.

Pozivamo učenike – osmaše da postanu dio našeg poticajnog i kreativnog kolektiva!

Ravnateljica: Božica Šarić

 

 

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

iban HR5623900011100019312

Google Translate
Prijavi se na
Pratite nas na
Učenička zadruga Plavi trnac
Erasmus +
Stranica projekta Klikni&Uči
Preporučene stranice
Školska knjižnica:
Arhiva – klikni: