Upisi

Upisi za školsku godinu 2016./2017.

Upis u prvi (1.) razred šk. god. 2016./2017.

Jesenski rok

Objava slobodnih mjesta prema programima:

 1. Grafičar pripreme – 7
 2. Grafičar tiska – 8
 3. Šivač (OD Bedekovčina) – 8
 4. Likovna umjetnost i dizajn – 3

Provjera likovne darovitosti za jesenski upisni rok

Uvjet za upis u prvu godinu obrazovanja u Likovnu umjetnost i dizajn je dokazana darovitost likovnog izražavanja koja se provjerava crtanjem i slikanjem. Kandidati s teškoćama u razvoju mogu pristupiti provjeri 18. kolovoza 2016. u 9:00 sati, a ostali kandidati 24. kolovoza 2016. u 9:00 sati  u prostorima škole.
Na provjeru je potrebno donijeti: pribor za crtanje i slikanje, papir (blok 5), mekanu olovku, tempere.
Na provjeri likovne sposobnosti učenici moraju obavezno steći najmanje 70 bodova od mogućih 120.
Prijave za provjeru likovne darovitosti predaju se u tajništvu škole do 17. kolovoza (za učenike s teškoćama u razvoju), a ostali kandidati  do 23. kolovoza 2016. (od 9:00 do 14:00 sati) ili ispunjenu prijavnicu poslati na e- mail škole: skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr (obrazac prijave preuzeti u Školi ili sa web stranica Škole: http://www.ss-sudigo-zabok.skole.hr/upisi)

Učenici upisani u 1. razred u ljetnom upisnom roku:

Likovna umjetnost i dizajn / 1.d – likovna umjetnost i dizajn

Glazbena škola / 1.gš – glazbenik

Web dizajner / 1.wd – web dizajner – novi strukovni kurikulum

Medijski tehničar / 1.mt – medijski tehničar – novi strukovni kurikulum

Grafičar / 1.g – grafičar pripreme 1.g – grafičar tiska

Rezultati provjera 29. i 30. 6. 2016.

Rezultati likovna umjetnost i dizajn Rezultati glazbena škola

 

Natječaj za upis u 1. razred

Natječaj za upis u 1. razred 2016-17

Prijavnice za upis

Prijavnica za prijamni ispit – upis u 1. razred srednje glazbene škole Prijavnica za prijamni ispit-projeru – Likovna umjetnost i dizajn

Zaključak o participaciji

šudigo zaključak participacija 16 17 + Odluka SO_5_038_skolarina_2016_Suglasnost-KZZ

Odluka i struktura o upisima za web

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14677&sec=1933

 

Pogledaj letak na issuu platformi:

ili na Picasa galeriji: Gle – škola za mene!

 

S radom je započeo internet portal “Upisi u srednju 2016./2017.” koji je u cijelosti posvećen tematici upisa u srednju školu, a namijenjen je osnovnoškolcima koji su pred upisom u srednju školu kao i njihovim roditeljima.

Cilj portala je na jednom mjestu objediniti sve relevantne informacije o postupku upisa u srednju školu za narednu školsku godinu i učiniti ih dostupnim svim školarcima i njihovim roditeljima kako bi im olakšali i pojasnili postupak upisa.

Pogledajte sadržaj portala klikom na poveznicu http://upisi.weebly.com .

 

letak struč sur 020302016


 

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok u prvi razred školske godine 2015./2016. namjerava upisati 124 učenika. Najatraktivnija zanimanja svakako su odjeli likovne umjetnosti: grafički i industrijski dizajner te dizajn odjeće, a dodatna posebnost koju škola nudi su eksperimentalni programi medijski tehničar i web dizajner koji se provode već treću školsku godinu. Također treba naglasiti jednu od specifičnosti škole, a to je mogućnost pohađanja srednje glazbene škole s mogućnošću izbora učenja različitih instrumenata ili upisa u teoretski odjel.

U školi obrazujemo učenike u tri sektora: umjetnost, grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje te odjeća, a najznačajniji višegodišnji uspjesi škole su osvojena prva, druga i treća  mjesta na državnim natjecanjima u svim sektorima, a to se ponovilo i ove školske godine za: likovnu umjetnost i dizajn osvojena prvo mjesto na Državnom natjecanju LIK 2015.(generacijska nagrada); u sektoru grafička tehnologija i audiovizualno osvojeno četvrto mjesto u multimediji, u sektoru odjeće na Državnom natjecanju Dani odjeće 2015. prvo kategoriji dizajna odjeće, u glazbenoj umjetnosti u disciplini truba osvojeno prvo mjesto na međunarodnom natjecanju u Varaždinu. Učenici su pozivani i na državne smotre: Demokratsko građanstvo – Projekt građanin, Smotru zadruga te Lidrano u disciplini školski list. Ponosni smo na Tabulu novu, bogato grafički opremljen školski list koji najčešće predstavlja Krapinsko-zagorsku županiju.

Uz spomenuto, kao i osvojene brojne druge nagrade, škola, profesori i učenici sudjelovali su i sudjeluju na više europskih i drugih projekata. To je ujedno i jedna od karakteristika Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok – uključivanje učenika u projekte te putovanja i razmjena iskustva s učenicima iz drugih škola u Hrvatskoj i drugih europskih zemalja (Austrija, Rumunjska, BIH, Slovačka, Mađarska, Portugal, Slovenija, Srbija, Makedonija…).

Učenicima i roditeljima jamčimo: brigu za svakog učenika; pomoć u razvoju njegovih sposobnosti i potencijala; stjecanje specifičnih znanja preko izučavanja struke, putem izvannastavnih aktivnosti, te putem inovacija, medijskih nastupa i drugih aktivnosti. Učenicima nudimo i niz izbornih programa: učenje njemačkog jezika kao drugog stranog jezika, stolno izdavaštvo i web, manekenstvo, a učenici imaju priliku biti uključeni i u školsku zadrugu Plavi trnac koja razvija poduzetništvo kroz nekoliko sekcija: kreativni etno, primijenjena grafika, dekorativno oblikovanje te poduzetništvo u tekstilu i grafici.

Uveli smo novu  izvannastavnu aktivnost: Medijska kultura u okviru Multimedijalnog centra ŠUDIGO u kojem  učenici rade vježbe  u videostudiju, a e- materijali se nalaze na http://eucenje.klikniiuci.net/. Suradnja vezana za audioopremu je proširena i na Radio Zabok. Svi nadareni i zainteresirani učenici mogu raditi i s drugim učenicima iz Županije i povezivati se te usavršavati svoja znanja uz mentorstvo profesora i vanjskih stručnjaka.

U središtu pozornosti učenici

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok u središte pozornosti stavlja svoje učenice/učenike. S tim ciljem škola neprekidno osuvremenjuje opremu i pridaje veliku pozornost stručnom napredovanju te puno ulaže u stručno usavršavanje profesora i modernizaciju nastave. To je jedan od razloga uključivanja škole u brojne međunarodne projekte (Comenius, ACES, IPA), u kojima je do sada sudjelovao i usavršavao se veći broj učenika i profesora.

Od školske godine 2013./2014 usustavljena je provedba e-dnevnika čime smo vrlo zadovoljni jer nam omogućuje bržu prevenciju neuspjeha učenika (od negativne ocjene do izostanaka s nastave). U svim učionicama i kabinetima instalirana je oprema koja profesorima omogućava izvođenje multimedijalne nastave. Većina profesora nastavne materijale stavlja na web portal, a održavamo također dobro ažuriranu web stranicu što učenicima i roditeljima omogućava dobivanje pravovremenih obavijesti, a imaju na raspolaganju i sve potrebne materijale za učenje.

Također, škola surađuje sa svim preferencijskim fakultetima svojih učenika: Akademijom likovne umjetnosti, Fakultetom organizacije i informatike (FOI), Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Arhitektonski fakultet, Tekstilno tehnološkim fakultetom u Zagrebu, Sveučilište Sjever te tehničkim i ostalim veleučilištima u Zagrebu, Zaboku  i dr.

Pozivam sve buduće učenike da upišu Školu za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok  i postanu dio našeg poticajnog kolektiva!

Ravnateljica: Božica Šarić

 

Sektor umjetnost

Likovna umjetnost i dizajn (grafički dizajner/dizajnerica, industrijski dizajner/dizajnerica, dizajner/dizajnerica odjeće)

 • obrazovanje traje 4 godine, 26 upisnih mjesta
 • u I. godini obrazovanja primjenjuje se zajednički program, a u II. razredu odabiru se zanimanja: grafički dizajner/dizajnerica, industrijski dizajner/dizajnerica ili dizajner/dizajnerica odjeće, prema afinitetu i ocjenama iz I. godine obrazovanja te eventualno provjeri likovnih sposobnosti
 • uvjet za upis je dokazana darovitost likovnog izražavanja koja se provjerava crtanjem i slikanjem
 • kandidati mogu pristupiti provjeri 2. ili 3. srpnja. 2015. u 9.00 sati u prostorima škole (kandidati s teškoćama u razvoju likovnoj provjeri pristupaju 18. lipnja 2015. u 11.00 sati)
 • na provjeru je potrebno donijeti: pribor za crtanje i slikanje, papir (blok 5), mekanu olovku, tempere, kistove
 • na provjeri likovne sposobnosti učenici moraju steći najmanje 70 bodova od mogućih 120
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, tehnička kultura, likovna kultura i glazbena kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koja se vrednuju pri upisu od stane Ministarstva Škola će dodatno bodovati natjecanje iz povijesti
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 250 kuna

 

Glazbenik/glazbenica – srednjoškolski program

 • obrazovanje traje 4 godine, 12 upisnih mjesta
 • uvjet za upis je uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi (II) pripremni razred srednje glazbene škole i prijamni ispit glazbene darovitosti
 • kandidati mogu pristupiti prijemnom ispitu u prostoru škole 2. srpnja 2015. u 13:00 sati (solfeggio) i 3. srpnja 2015. u 9:00 sati (instrumenti) prema naknadno istaknutom rasporedu
 • za upis u programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom kandidatima se vrednuje zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja, opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti
 • prijamni ispit za instrumentaliste obuhvaća provjeru iz temeljnoga predmeta struke i solfeggia, za teoretičara provjeru iz klavira i solfeggia
 • na temelju prijamnoga ispita kandidat može ostvariti najviše 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.
 • kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program vrednuju se ocjene u prethodnoj glazbenoj školi (peti i šesti razred ili dva razreda pripremnoga obrazovanja) te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti. Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, glazbena kultura i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od stane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje mladih tehničara
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je mjesečnu naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 120 kuna; za drugi program u glazbenoj školi 800 kn. mjesečno.
 • zdravstvene kontraindikacije: kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje

 

Sektor grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje

Medijski tehničar/tehničarka

 • obrazovanje traje 4 godine, 26 upisnih mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od stane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje mladih tehničara
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 200 kuna
 • zdravstvene kontraindikacije: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićnog – koštanog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

Web dizajner/dizajnerica

 • obrazovanje traje 4 godine, 26 upisnih mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od stane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje mladih tehničara
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 200 kuna
 • zdravstvene kontraindikacije: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

Grafičar/grafičarka pripreme

 • obrazovanje traje 3 godine, 10 upisnih mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od stane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje mladih tehničara
 • zdravstvene kontraindikacije: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

Grafičar/grafičarka dorade

 • obrazovanje traje 3 godine, 10 upisnih mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od stane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje mladih tehničara
 • zdravstvene kontraindikacije: oštećenje funkcije vida i neraspoznavanje boja, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (pri radu u buci), teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog dišnog sustava, utvrđena alergija na profesionalne alergene, teži kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju liječničkom svjedodžbom medicine rada

 

Sektor tekstil i koža

Krojač/krojačica

 • obrazovanje traje 3 godine, 6 upisnih mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od stane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje mladih tehničara
 • zdravstvene kontraindikacije: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, neraspoznavanje boja, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, teža oštećenja funkcije kože na šakama i podlakticama i utvrđene alergije na profesionalne alergene
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju liječničkom svjedodžbom medicine rada

Šivač/šivačica odjeće

 • obrazovanje traje 2 godine, 8 upisnih mjesta
 • obrazovanje je prvenstveno namijenjeno štićenicama Odgojnog doma Bedekovčina
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od stane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje mladih tehničara
 • zdravstvene kontraindikacije: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereo-vida, neraspoznavanje boja, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha, oštećenje glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psiho-motoričko funkcioniranje, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije gornjeg ekstremiteta, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama, dokazana alergija na profesionalne alergene
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju liječničkom svjedodžbom medicine rada

 

 

 

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

Prijavi se na
Pratite nas na
Učenička zadruga Plavi trnac
Stranica projekta Klikni&Uči
Preporučene stranice
Školska knjižnica:
Arhiva – klikni: