Upisi

Upisi za školsku godinu 2018./2019.

Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2018.-2019


Pogledaj promo film i letak


Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Škola ima kapacitet obrazovati oko 400 učenika u 20 razrednih odjela. Školujemo učenike u dva obrazovna sektora u četverogodišnjem trajanju obrazovanja:

 • umjetnost (likovna i glazbena)
 • grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje ( medijski tehničar, web dizajner, grafički tehničar)

Višegodišnji uspjesi škole na državnim natjecanjima u svim sektorima obrazovanja, postignuti rezultati na natječajima, provedeni mnogobrojni projekti na lokalnoj, državnoj i europskoj razini govore o vrlo dinamičnom, stručnom i kreativnom obrazovanju naših učenika. Uz spomenuto, kao i osvojene brojne druge nagrade, škola, profesori i učenici sudjelovali su i sudjeluju na više europskih i drugih projekata (Comenius, ACES, IPA, ERASMUS +, ESF fondovi…), u kojima se do sada stručno usavršavalo veći broj učenika i profesora. To je jedna od važnih karakteristika Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok – uključivanje učenika u projekte, posjete, izložbe, putovanja, terensku nastavu te stvaranje partnerstva s raznim institucijama i udrugama u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama.

Učenici u središtu pozornosti

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok u središte pozornosti stavlja svoje učenice/učenike. Učenicima i roditeljima jamčimo: brigu za svakog učenika; pomoć u razvoju njegovih sposobnosti i potencijala; stjecanje općih i stručnih znanja preko izučavanja struke, izvannastavnih aktivnosti, volonterstva, inovacija, medijskih nastupa, terenske nastave i drugih aktivnosti. Učenicima nudimo i niz izbornih programa, fakultativnu nastavu matematike, kemije; učenje njemačkog jezika kao drugog stranog jezika, stolno izdavaštvo i web, kreiranje i scenski nastupi. Učenici imaju priliku biti uključeni i u školsku zadrugu Plavi trnac koja razvija poduzetništvo kroz nekoliko sekcija: kreativni etno, primijenjena grafika, dekorativno oblikovanje te poduzetništvo u tekstilu i grafici. Učenicima se pruža izvrsna prilika rada u području medijske kulture u okviru Multimedijalnog centra (MMC ŠUDIGO) u kojem  učenici izvode vježbe  u video studiju, a e-materijali se mogu koristiti na portalu  http://eucenje.klikniiuci.net/. Suradnja vezana za audio opremu je proširena i na Radio Zabok i ostale radijske postaje. Svi nadareni i zainteresirani učenici mogu raditi i s drugim učenicima iz Županije i povezivati svoja znanja uz mentorstvo profesora i vanjskih stručnjaka.

Učenici rade u suvremenim uvjetima rada

Ciljano škola neprekidno osuvremenjuje opremu i pridaje veliku pozornost modernizaciji nastave te se kontinuirano ulaže u stručno usavršavanje nastavnika. Ove školske godine uključeni smo u projekt izgradnje WiFi mreže škola koji je pokrenuo Microsoft u suradnji s CARnetom. Osim brzog pristupa Internetu, škola je dobila visoku razinu sigurnosti i kontrolu spajanja na mrežu s obzirom da učenici mogu pristupati mreži samo kroz njihove AII@edu identitete čime automatski dobivaju pristup školskom sustavu te MS Officeu 365.

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću je početkom školske godine 2016./17. dobila status Microsoft Showcase škole za dokazanu izvrsnost u unaprjeđenju nastavnih programa kako bi se učenicima omogućilo što kvalitetnije obrazovanje. Ovo posebno priznanje za nas znači da smo prepoznati kao škola koja primjenjuju ICT u nastavi, potiče motiviranost učitelja u kreiranju modernog edukacijskog okruženja i u velikoj mjeri nalazi inovativne načine prenošenja znanja putem novih tehnologija. Microsoft Showcase škole su sjajni primjeri primjene inovacija kako bi se uspostavila bolja povezanost, motiviralo učenike te kreirala zajednica koja koristi tehnologiju u školi i izvan nje. Od samih početaka 2013. usustavljena je i provedba e-dnevnika čime smo vrlo zadovoljni jer nam omogućuje bržu prevenciju neuspjeha učenika (od negativne ocjene do izostanaka s nastave). U svim učionicama i kabinetima instalirana je oprema koja profesorima omogućava izvođenje multimedijalne nastave. Većina profesora nastavne materijale stavlja na web portal, a održavamo također dobro ažuriranu web stranicu što učenicima i roditeljima omogućava dobivanje pravovremenih obavijesti, a imaju na raspolaganju i sve potrebne materijale za učenje.

Suradnja

Škola izvrsno surađuje sa svim preferencijskim fakultetima svojih učenika: Akademijom likovne umjetnosti, Akademijom dramskih umjetnosti, Fakultetom organizacije i informatike (FOI), Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Arhitektonskim fakultetom, Tekstilno tehnološkim fakultetom u Zagrebu, Sveučilište Sjever te tehničkim i ostalim veleučilištima u Zagrebu, Zaboku  i dr.
Kroz moto Kreativnost je naša stvarnost i ulog u budućnost, ŠUDIGO – ZABOK potvrđuje svoju prepoznatljivost i spremnost obrazovnom sustavu koji omogućuje obrazovanje mladih koji uče i razmišljaju na originalan i kreativan način. Integracijom različitih vrsta izričaja likovnih, glazbenih, scenskih, modnih te uz korištenje novih tehnologija i suvremenih medija, pruža se bolja perspektiva mladima.

Pozivam sve buduće učenike da upišu Školu za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok  i postanu dio našeg poticajnog kolektiva!

Ravnateljica: Božica Šarić

 

Sektor umjetnost

Likovna umjetnost i dizajn (do izbora zanimanja)

 • obrazovanje traje 4 godine, 26 upisnih mjesta
 • u I. godini obrazovanja primjenjuje se zajednički program, a u II. razredu odabiru se zanimanja: grafički dizajner/dizajnerica, industrijski dizajner/dizajnerica ili dizajner/dizajnerica odjeće, prema afinitetu i ocjenama iz I. godine obrazovanja
 • uvjet za upis u prvu godinu obrazovanja je dokazana darovitost likovnog izražavanja koja se provjerava crtanjem i slikanjem
 • na provjeru je potrebno donijeti: pribor za crtanje i slikanje, papir (blok 5), mekanu olovku, tempere
 • na provjeri likovne sposobnosti učenici moraju steći najmanje 70 bodova od mogućih 120
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, tehnička kultura, likovna kultura i glazbena kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koja se vrednuju pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati natjecanje iz informatike – računalstvo (info kup)
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 250 kun

 

Glazbenik/glazbenica – srednjoškolski program

  • obrazovanje traje 4 godine, 12 upisnih mjesta
  • uvjet za upis je uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi (II) pripremni razred srednje glazbene škole i prijamni ispit glazbene darovitosti
  • prijamni ispit za instrumentaliste obuhvaća provjeru iz temeljnoga predmeta struke i solfeggia, za teoretičara provjeru iz klavira i solfeggia
  • na temelju prijamnoga ispita kandidat može ostvariti najviše 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.
  • za upis u programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom kandidatima se vrednuje zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja, opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti
  • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, glazbena kultura i tehnička kultura
  • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje mladih tehničara
  • kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program vrednuju se ocjene u prethodnoj glazbenoj školi (peti i šesti razred ili dva razreda pripremnoga obrazovanja) te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti. Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova
  • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu:
   • 250 kuna za učenike koji upišu cjeloviti glazbeni odjel kao prvo zanimanje u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
   • 1200 kuna, plativo u 10 rata po 120 kuna mjesečno za učenike koji će upisati stručni dio glazbenog programa u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok uz neki drugi srednjoškolski program (gimnaziju ili drugu srednju školu)
  • zdravstvene kontraindikacije: kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje

  NAPOMENA:

   • učenici koji nisu završili završni razred (8. razred) u općeobrazovnoj ustanovi, a imaju uvjete za upis u srednju glazbenu školu obavezni su najkasnije do 15. 6. 2017. dostaviti svoj OIB kako bi se mogla izvršiti aktivaciju u sustavu (za ljetni rok), odnosno najkasnije do 18. 8. 2017. (za jesenski rok)

 

Sektor grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje

Medijski tehničar/tehničarka

 • obrazovanje traje 4 godine, 24 upisnih mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz informatike – računalstvo (info kup)
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 200 kuna
 • zdravstvene kontraindikacije: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićnog – koštanog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

Web dizajner/dizajnerica

 • obrazovanje traje 4 godine, 24 upisnih mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz informatike – računalstvo (info kup)
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 200 kuna
 • zdravstvene kontraindikacije: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

Grafički tehničar/tehničarka

 • obrazovanje traje 4 godine, 22 upisnih mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz informatike – računalstvo (info kup)
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 200 kuna
 • zdravstvene kontraindikacije: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

Tabula nova – tiskano izdanje
Snovi u likovnom stvaralaštvu djece i mladih – katalog

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

iban HR5623900011100019312

Google Translate
Prijavi se na
Pratite nas na
Učenička zadruga Plavi trnac
Erasmus +
Stranica projekta Klikni&Uči
Preporučene stranice
Školska knjižnica:
Arhiva – klikni: